10.00 zahájení
10.05 cyklotrialová exhibice Petra Krause, trojnásobného mistra světa
10.30 ukázka zadržení pachatele Policie ČR – psovodi
11.00 pokus o vytvoření litoměřického rekordu v počtu lidí zapojených do řetězu kolem Mírového náměstí
11.30 ukázka činnosti Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje
11.50 cyklotrialová exhibice Petra Krause
12.40 cyklotrialová show jednoho z nejznámějších bikerů světa
13.30 cyklotrialová exhibice Petra Krause
13.45 vyhlášení vítěze hlavní ceny – poukazu na nákup kola


Průběžně po celou dobu akce budou probíhat:
Ukázka solárního automobilu
Výstava IMAGINE – příklady úspěšného využívání alternativních zdrojů energie v 16 evropských městech
Stopy, šlapky, ťapky aneb normální je chodit pěšky – pořad Knihovny K. H. Máchy
Vystavení díla „Hřbitov automobilů“ – v přízemních prostorách galerie
Barevná koláž na parkovacích místech na Mírovém náměstí
Ukázka solární kuchyně
Překonávání vyznačené trasy na náměstí pomocí netradičního dopravního prostředku
Výtvarný workshop „Namaluj si vlastní imaginární prostředek!“
Chůze se slepeckou holí v doprovodu instruktora
Soutěže – vytvoř si své pexeso a uhodni dopravní značku
Anketa – „Vyhovují Vám přechody?“
Práce s keramickou hlínou
Soutěže – hod na cíl a chytání rybek
Hra „Twister“
Výtvarný workshop pro děti „Město očima dětí“
Výtvarný workshop pro dospělé “Litoměřice–město klidu a pohody“
Soutěž v jízdě na rotopedu
Jízda na invalidním vozíku
Projížďky na koních, ukázka výcviku koní
Jízda zručnosti, rychlý servis kol a poradentství, kvíz „Jezdíš správně“
Pořadatelem je Zdravé město Litoměřice ve spolupráci s partnery