Nejen vyznavačům Hubertova cechu, ale všem milovníkům přírody začíná nyní, v druhé polovině září, doslova sváteční období, které se koná jen jednou do roka. Důvodem je jelení říje. Silní jeleni jsou během roku totiž těžko spatřitelní i pro samotné myslivce. Nyní však období vychází na louky a svoji přítomnost ohlašují mohutným hlasem.

„Při troše štěstí může zkušený pozorovatel získat zážitky, které patří k těm nejzajímavějším a nejpůsobivějším v jeho životě,“ přiblížil Jiří Šilha z Českomoravské myslivecké jednoty. Zvláště působivé je období jelení říje v horských terénech, kde se troubení jelenů patřičně rozléhá a je násobeno ozvěnou. „Jelení říje je pro myslivce opravdovým, svátkem, avšak na Litoměřicku ji ,bohužel, nepozorujeme téměř vůbec, a to z jednoduchého důvodu. Jeleni u nás nežijí,“ upozornil Adolf Rolínek, jednatel litoměřické Českomoravské myslivecké jednoty.

Starý jelen má hluboký, sebevědomý hlas a zní mohutně. Mladší jeleni mají hlas o půl až dva tóny vyšší. Troubení jelenů má v průběhu říje různé hlasové zabarvení i výraz. Jinak se ozývá jelen například na počátku říje, kdy hledá laně. Jinak když je u laní, či vyhrožuje soupeři, nebo když soka zahnal a troubením oslavuje vítězství.

„Po ukončení říje se jeleni v lese doslova ztratí a další jistá šance na jejich pozorování je až další rok. Každopádně na pozorování jelení říje se vyplatí pozvat na pomoc zkušeného myslivce, který dokáže pomoci jeleny najít,“ radí Jiří Šilha z ČMMJ.

Jelení říje se projevuje i zvýšenou migrací jelení zvěře. Proto by měli v tomto období zvýšit svoji pozornost řidiči v horských oblastech, zvláště v lesních úsecích. „Na nepozornost a nepřiměřenou rychlost pak zbytečně doplácejí řidiči poškozením svého vozidla. Ke škodě samozřejmě dochází také na zvěři,“ vysvětlil Šilha.

Napodobení hlasových projevů jelena lze provádět na řevnici. V této činnosti pořádají myslivci každoročně dokonce Mistrovství České republiky a Mistrovství Evropy. Jako řevnice pak slouží vábničky z velké mušle, volského rohu či stvolu bolševníku.