„Účast občanů byla velmi slušná. Je vidět, že lidé mají o budoucnost města, v němž žijí, opravdu zájem,“ konstatovala s uspokojením starostka Štětí Zdeňka Rulíšková.

Strategický plán rozvoje města jako koncepční, systémový materiál připravuje Štětí ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Ústeckého kraje (RRA), jejímž je akcionářem.

První fází přípravy byl průzkum názorů občanů na důležité oblasti života ve městě, který proběhnul letos v červnu. „Byl už rovněž sestaven podrobný profil města, mapující stávající stav všech oblastí. Z dotazníkového šetření pak vyplynuly základní kritické oblasti dalšího rozvoje města, oblasti, kterým se bude vedení města prioritně věnovat,“ sdělila Deníku štětská starostka.

Na čtvrtečním setkání pracovníci RRA seznámili občany přehlednou grafickou formou s výsledky ankety a s původně pěti kritickými oblastmi rozvoje města.Jak Rulíšková upřesnila, po diskusích ve vedení města i s občany k nim byla přiřazena další, šestá priorita, postihující především citlivou sociální oblast. „Nad těmito šesti prioritami se pak sešly pracovní akční skupiny, tvořené zastupiteli, pracovníky městského úřadu a občany města. Postupně se rodila SWOT analýza, která postihuje silné a slabé stránky, příležitosti ale i hrozby v jednotlivých oblastech. Jednotlivé akční skupiny byly perfektně moderovány pracovníky RRA,“ popsala starostka Štětí, co nejprve předcházelo prvnímu veřejnému projednávání Strategického plánu rozvoje města.
Tím, jak zdůraznila, samozřejmě práce nekončí.

„Akční skupiny se ještě budou, po vyhodnocení SWOT analýzy, nad jednotlivými oblastmi scházet tak, aby na konci našeho společného snažení vyplynuly již konkrétní projekty, které se stanou pro vedení města v příštích letech závazné,“ řekla Zdeňka Rulíšková. Všechny, jak starostka zopakovala, velice mile překvapil velký zájem a účast občanů Štětí.

„Velký sál byl zcela zaplněn a aktivita občanů byla skvělá. Děkuji ještě jednou všem zúčastněným a věřím, že je to pouze začátek vzájemné aktivní spolupráce. Vždyť to, jak bude v příštích letech Štětí vypadat a jak se nám všem v něm bude žít, není jen záležitostí radnice ale především našich spoluobčanů,“ uvedla na závěr svého hodnocení Zdeňka Rulíšková.