Práce na první etapě revitalizace města Terezín se daly do pohybu. Projekt přeměny Hannoverských kasáren na Archiv bezpečnostních složek Ústavu pro studium totalitních režimů byl zařazen do Indikativního seznamu projektů Ministerstva kultury ČR. Znamená to, že kompletní rekonstrukce bude provedena z peněz státu a Evropské unie.

Jde o částku přesahující půl miliardy korun. Takto schválených prioritních projektů Ministerstva kultury na období let 2007 až 2013 je v celé republice 14 z celkového počtu 231, v severních Čechách je to jediný projekt zařazený do Integrovaného operačního programu (IOP). Jde tedy o unikátní záležitost.

„Už to jede,“ tvrdí s uspokojením Radek Vraný, vedoucí odboru rozvoje, výstavby a správy majetku terezínské radnice. „Důsledkem toho je, že jsem se na Ministerstvu kultury zúčastnil zahájení detailní přípravy podkladů pro realizaci projektu.“

„Předcházela tomu dlouhodobá práce, díky níž teď začneme sklízet ovoce,“ říká Miloslav Kubíček, tajemník Městského úřadu Terezín. Hannoverská kasárna jsou jen první z řady projektů, které Terezínští připravili. Jde o klasicistní objekt z roku 1787, který sloužil jako muniční a proviantní sklad a od druhé světové války nese název Hannoverská kasárna.

Konkrétní kroky odstartovalo Usnesení vlády ČR z 25. července 2007, které uložilo ministru kultury vytvořit podmínky pro rekonstrukci objektu Hannoverská kasárna pro potřebu Archivu bezpečnostních složek s využitím prostředků IOP a spolupracovat na přípravě rekonstrukce se zmocněncem vlády Pavlem Žáčkem, kterého vláda tentýž den jmenovala.

Akci osobně podporuje místopředseda vlády a senátor za Litoměřicko a Slánsko Alexandr Vondra, který si hodně slibuje od spolupráce s místopředsedkyní Evropské komise Margot Wallströmovou.

Koncem minulého týdne navštívil Terezín místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek. S prezentací toho, co se v Terezíně připravuje a co se už v uplynulých letech udělalo, byl spokojen a rovněž přislíbil pomoc.

Projekt na rekonstrukci Hannoverských kasáren vypracuje sdružení PRA-VPU DECO, rekonstrukce by se měla rozběhnout v polovině příštího roku.