Vaše společnost Dětství bez úrazů funguje právě v oblasti prevence dětských úrazů letos již desátým rokem. Co vás vedlo k jejímu založení a jakými výsledky se můžete pochlubit?

Hlavním cílem naší obecně prospěšné společnosti Dětství bez úrazů bylo nastartovat preventivní aktivity v mateřských a na základních školách stejně jako v domovech dětí a mládeže. Jedná se o běh na dlouhou trať, a tak naše cíle i po deseti letech zůstávají nadále stejné. Do preventivních aktivit se zapojilo od roku 1997 přes 250 domů dětí a mládeže, 800 základních a mateřských škol. Jsme rádi, že naše projekty potvrdily v předcházejících letech vysokou efektivnost. O 41% se nám podařilo snížit počet úmrtí dětí na úrazy, z 421 úmrtí v roce 1997 na 247 v roce 2004. Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhodnotilo v roce 2005 projekt Dětství bez úrazů jako projekt s vynikajícím splněním. Informovanost dospělých i díky vyššímu zájmu médií o problematiku úrazů dětí se výrazně zlepšila. Tomu by také měl napomoci náš další dílčí projekt, televizní dokument s pracovním názvem Nepřítel dětí IV, který se bude natáčet na podzim letošního roku a bude vysílán Českou televizí v roce 2008.