Omezení automobilismu v Litoměřicích.
Dva roky platí nový parkovací systém v centru Litoměřic, který omezil počet parkujících aut v centru. Loni bylo otevřeno nové parkoviště U Hvězdárny, takže část aut parkujících na náměstí a v bezprostředním okolí se přesunula tam. Došlo k rozšíření míst, kam zajíždí MHD.

„Musím reagovat, že se město zapojí s velkou slávou do Evropského týdne mobility. Pořádání akce, při níž bude na den omezen vjezd aut na náměstí, ve mně vyvolalo velký pocit rozhořčení,“ sdělila ve svém komentáři k akci na Litoměřicku 24 Květa Tesařová. Paní Tesařová nemá nic proti ekologickým formám dopravy po městě. Naopak je jejich přívržencem. Spíše si pokládá otázky, co dělá město pro ekologickou dopravu po městě celoročně, tedy v období, které není zrovna Evropským týdnem mobility. „Jsem učitelka - důchodkyně používající celoročně ve městě výhradně kolo nebo nohy. Ptám se, vyzkoušel si někdo z radnice a organizátorů této jednodenní akce, jak se městem jezdí na kole nebezpečně? Je chvályhodné, že na Střeleckém ostrově jsou krásné stezky pro kola, které navazují na cyklostezky kraje. Ale jak se na ně bezpečně dostat?“ dodává Květa Tesařová.

„Rádi bychom podpořili rozvoj cykloturistiky. Významnou měrou se podílíme na budování cyklostezek. Nyní vedeme jednání s Policií ČR, jak centrální cyklotrasy propojit s městem. Ovšem komunikace mají své technické parametry a nebude to jednoduché,“ uvedl starosta Ladislav Chlupáč.

Přes proklamované uzavření Mírového náměstí se nakonec litoměřičtí radní tohoto úmyslu zalekli, a tak na středu 26. září připravuje město Litoměřický den bez aut pouze v podobě osvětové kampaně „Nešlo by to jinak pane řidiči?“ Studenti budou v doprovodu strážníků městské policie provádět průzkum mezi řidiči na komunikacích v centru města a budou je přesvědčovat aby, pokud to není nezbytné, nevjížděli vozidlem na náměstí.

„Akce má mít osvětový, nikoli represivní charakter. Zároveň došlo ke změně termínu jejího pořádání, a to z toho důvodu, abychom se vyhnuli dopravním komplikacím ve spojení s konáním Zahrady Čech a vinobraní. Navíc probíhá výstavba nového kruhového objezdu před domem kultury, což zhoršuje plynulost dopravy Na Valech. Pokud řidiči na náměstí vjedou, mohou jím jen projet. Nebudou mít kde parkovat. Možnost parkování dostanou jen majitelé parkovacích karet.“ dodal Chlupáč.

Městem, z kterého by si radní a organizátoři mohli vzít příklad do dalších let, je slovenská Žilina. Zde pořádají v tomto týdnu pro obyvatele desítky akcí, které jejich ulice doopravdy otevřou lidem. V rámci jejich programu je možné navštívit množství inspirujících kulturních představení, výstav, ale především přednášek a veřejných besed občanů a zástupců města, které spojuje právě snaha trvale udržitelné mobility v jejich městě.

„Zapojení Žiliny do Evropského týdne mobility znamená, že město bude aktivně přistupovat k snižování automobilizmu v centru města, likvidace parkování na chodnících v centru, rozšiřování pěších zón a zvětšování prostoru pro hromadnou dopravu a alternativní mobilitu především pro cyklisty,“ sdělil Ivan Harman, primátor Žiliny,

„Zaměstnanci úřadu o plánované akci samozřejmě vědí. Věřím, že udělají něco pro své zdraví a ti místní vyrazí do práce pěšky. Mimochodem jednání zastupitelů se ve čtvrtek uskuteční na ZŠ Ladova, kam pojedeme na kole,“ uzavřel Ladislav Chlupáč.