Nejintenzivněji se nyní jedná o dodávkách tepla z Lovochemie a o vytápění města geotermální energií. Pro kterou z variant se město rozhodne, budou zastupitelé řešit na svém mimořádném zasedání na konci září či začátku října.

„Pokud nepadne rozhodnutí začátkem října, nestihneme zajistit topnou sezonu roku 2008 – 2009,“ říká tisková mluvčí Lovochemie Irena Vodičková.
Lovochemie spolu se společností Moravská energetická, investorem projektu, nabídly městu možnost vytápění už před rokem.

„Další posunutí termínu o projektu by znamenalo, že lidé napojení na centrální vytápění budou i další rok platit za teplo minimálně o 10 % víc, než by museli,“ uvedl po červnovém zasedání zastupitelstva v Lovosicích generální ředitel Lovochemie Richard Brabec.

„Jsme vlastně pro jakékoliv topení, hlavně, když bude levnější a jeho cena se nebude dramaticky zvyšovat,“ říkají manželé Jiřina a Pavel Plívovi z Lovosic. „Ano, cokoli, jen když to bude levnější,“ potvrdili Andrea a Pavel Křížovi z Lovosic.

Město vážně uvažuje i o využívání geotermální energie. Na základě výsledků průzkumného vrtu v Litoměřicích řekli ve čtvrtek lovosičtí zastupitelé geotermální energii ano. Geologové vydatnost země pod Lovosicemi potvrdili.
Podle místostarosty Jana Jakuba by se jednalo o vrty vedené do hloubky pěti kilometrů, kde se předpokládá až 170°C tepla. Metodou suché horké horniny, stejně jako v Litoměřicích, by byla voda ohřívána a vyváděna na povrch. Při výstupu by měla minimálně 150°C.

„Vytipované pozemky pro vrty v Lovosicích nyní vlastní Pozemkový fond, město už o ně požádalo,“ informoval zastupitele starosta Jan Kulhánek.
Studie proveditelnosti miliardového projektu je pak odhadována na 1 800 tisíc korun.

Otázkou zůstává vybudování páteřních rozvodů po městě. Ty by za předpokladu, že bude město vytápět zbytkovou energií Lovochemie, vybudovala za více než 60 milionů korun Moravská energetická. Možností je, že by v budoucnu od ní mohlo město páteřní rozvody odkoupit a připojit se na geotermální vrt.

Odpovědi na otázky k energetické koncepci města adresované zúčastněným stranám připravili pro zastupitele i Jan Piegl mladší a Lenka Tomanová, zastupitelé za ČSSD. Za několik týdnů by tak mohlo být o teple rozhodnuto.