„Podle naší desetileté zkušenosti z ostatních míst si myslím, že účast učitelů na konferenci byla dostatečná. Jen mi tu schází více zástupců médií. To mne překvapuje,“ uvedl Robert Kostner, hlavní koordinátor projektu.

Nestátní a neziskový projekt Dětství bez úrazů realizuje obecně prospěšná společnost Dětsví bez úrazů zabývající se primární prevencí dětských úrazů již deset let. Popáleniny, opaření, poleptání, otravy, tonutí, pády, stejně jako úrazy v dopravě a při sportu mají na svědomí přes 300 mrtvých dětí a zanechají zhruba desetkrát tolik trvalých postižení.

Podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR, ve srovnání s rokem 1997, kdy na následky úrazů v ČR zemřelo 421 dětí a mladých lidí do devatenácti let, v roce 2005 počet úmrtí výrazně poklesl, a to na 252 obětí.
„Za poklesem zemřelých dětí na následky úrazů v České republice stojí nejen naše preventivní aktivita, ale také práce zachranářů, lékařů, pedagogů a rodičů,“ prozradil Jiří Kostner, zakladatel společnosti Dětství bez úrazů.

„U nás na škole pořádáme například zdravotní dny a další preventivní akce zaměřené hlavně proti užívání drog. Myslím si, že pro prevenci máme na škole dostatek prostoru,“ sdělila Monika Řepová učitelka ze Základní školy Terezín.
„Děti tyto akce úžasně baví a rády se do nich zapojují. S jejich programem nám na škole pomáhá i naše místní lékařka. Opakujeme je i několikrát do roka, protože u prevence je to neustálé opakování prostě potřebné,“ dodala Monika Řepová.

„S projektem máme již zkušenosti, zapojili jsme se do něj na škole již před třemi roky. Velmi se nám osvědčil a dětem se líbí. Chceme v něm nadále pokračovat. Máme již na škole připravené projektové dny, na kterých využijeme videokazety a materiály, které jsme tady obdrželi, “ uvedla Milena Zázvorková ze ZŠ Brozany.