V zjišťovací zprávě se to jen hemží připomínkami od dotčených úřadů a místních obyvatel. „Závěrem řízení tedy bylo, že záměr výstavby větrných elektráren v této lokalitě bude posuzován podle zákona o posuzování vlivu na životní prostředí,“ stvrdil v závěru zprávy Jan Zadražil, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Obyvatelé obce Mšené– lázně, částí Ředhošť a Loucká sepsali proti výstavbě petici, kterou v srpnu doručili krajskému úřadu, odboru životního prostředí. V ní vyjadřují zásadní nesouhlas s výstavbou a žádají o zastavení veškerých kroků obce, které k realizaci výstavby větrných elektráren směřují. Podivují se nad tím, že VTE mají vyrůst v oblasti Podřipska, v jejíž blízkosti se nalézá památná hora Říp a CHKO České středohoří, a výstavba větrných elektráren by negativně poznamenala krajinný ráz celé oblasti.

Projekt výstavby větrných elektráren počítá s výstavbou pěti VTE o celkovém instalovaném výkonu 10 MW (5x2 MW) s výškou věže 80 a 105 metrů a průměrem rotoru 90 metrů. Svým výkonem se řadí do kategorie největších. Tématu výstavby VTE se Deník bude nadále věnovat.