Co vedlo společnost ČEZ k tomu, aby začala podporovat výstavbu dětských hřišť a kolik jste jich spolufinancovali na Litoměřicku?

Nadace ČEZ vznikla v roce 2002 pod původním názvem Nadace Duhová energie. Tehdy Evropská unie na základě svých podmínek zpřísnila požadavky pro provozování dětských a sportovních hřišť a mnohá z nich musela být zrušena. Nadace ČEZ usoudila, že tím nejvhodnějším projektem bude právě podpora obcí a měst, které v té době neměly ve svých rozpočtech finanční rezervy na výstavbu nových hřišť. Tento projekt realizujeme od roku 2003 a za tu dobu Nadace ČEZ podpořila více než sto Oranžových hřišť částkou téměř dvě stě milionů korun. Na Litoměřicku jsme spolufinancovali výstavbu sportovního hřiště v Terezíně v roce 2004, právě bylo dokončeno víceúčelové sportovní hřistě v Lovosicích a ve výstavbě je i hřiště v Brozanech nad Ohří.
Podmínky pro obce a města jsme postupem času změkčili. Jedinou podmínkou je, aby žadatelem byla opravdu obec či město a ne jiná právnická osoba. V nejbližší době budeme vyhlašovat nové grantové řízení s tím, že uzávěrka pro přijímání žádostí obcí a měst bude termín konec ledna 2008. Uzávěrka regionálních žádostí, kdy mohou právnické osoby, například občanská sdružení, podávat žádosti na jakýkoli projekt, proběhne už 15. listopadu. Ty mohou třeba žádat o finanční podporu na vybudování několika prvků na hřišti. Nemusí se jednat pouze o velké projekty.