„Původní nekvalitní litinové potrubí v délce 870 metrů bude nahrazeno potrubím z odolného vysokotlakého polyetylénu. Na zrekonstruovaný řad se přepojí 11 stávajících odbočujících vodovodních řadů a 38 stávajících vodovodních přípojek,“ přiblížila současné práce v okolí Klenče Dagmar Haltmarová, tisková mluvčí Severočeské vodárenské společnosti.

Místní vodovod byl vybudován přibližně před třiceti lety z nekvalitní litiny, proto na něm opakovaně dochází k poškození, potrubí se láme a voda uniká do půdy. „S tímto potrubím byly vždy velké problémy. Nedostačující byl nejen jeho materiál, ale také průměr,“ vysvětluje starosta Klenče František Švec. Obce Mnetěš a Vražkov, které nemají vlastní akumulaci pitné vody, jsou v době odstraňování poruch odkázány na zásobování vodou cisternami.

„Voda pro nás teď bude daleko lepší. Po každé poruše, kterých bylo mnoho, byla voda velice dlouho zakalená,“ doplnil starosta Vraškova Oto Sedláček.
Protože je budovaný řad uložen pod hlavní průtahovou komunikací obce, bude v závěru provedena obnova povrchu v celém rozsahu tak, že Severočeská vodárenská společnost zafinancuje šíři jednoho jízdního pruhu a Správa a údržba silnic Ústeckého kraje zbývající část.

„Rekonstrukce zásobovacího vodovodního řadu v Klenči umožní do budoucna bezproblémové zásobování přibližně 1200 připojených obyvatel pitnou vodou,“ doplnil Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti.

Stavba se ale dosud neobešla zcela bez potíží. Ty mají obyvatelé při budování potrubí, které se týká jejich domu. „Stává se, že jsou lidé třeba několik dní odkázáni na provizorní vodovod, patří jim dík za trpělivost,“ dodal František Švec.