Na svém posledním zasedání totiž roudničtí zastupitelé odhlasovali přihlášení města do projektu, jenž by měl svou první etapu začít již v roce 2008. Roudničtí usilují o to, aby se dostali do výběru deseti měst, na nichž bude pilotní část projektu uplatněna.

„My jsme se do toho zapojili hlavne kvůli tomu, že v anketě TIMURU Téma 2007 si roudničtí občané zvoli jako hlavní problém ve městě soužití s nepřizpůsobivými občany, a město proto vítá každou příležitost, jak tento problém řešit,“ vysvětluje důvody, které vedly zastupitele pro odsouhlasení přihlášky do tohoto projektu Vlastimil Sýkora, mediální zástupce Roudnice nad Labem.

Roudnici nad Labem dlouhodobě trápí neutěšená situace především v Masarykově ulici. Zdejší obyvatele obtěžuje nepořádek a hluk ze dvou domů, které tu obývá romská komunita.

Právě na situaci související s domy na začátku Masarykovy ulice si stěžovalo několik místních občanů a zastupitelů. Tehdy přislíbilo vedení města, že záležitost bude řešit.

„Agentura, jež bude mít projekt na starosti, ještě ani nevznikla, takže je to v podstatě ve hvězdách. Nikde také není záruka, že nás vyberou,“ míní Vlastimil Sýkora. Naráží tím na fakt, že by se projekt měl týkat celkem sto devadesáti obcí, z nichž deset bude vybráno do první fáze programu. „Zájem předpokládáme velký, jelikož obcí s podobným problémem jako má Roudnice je mnoho,“ dodává.

„Cílem agentury je pomoci samosprávám ve spolupráci s ostatními lokálními partnery, například nestátními neziskovými organizacemi, školami, úřady práce nebo místními zaměstnavateli, v realizaci programů v oblasti podpory zaměstnanosti, vzdělání, poskytování sociálních služeb a zlepšování kvality bydlení, zaměřených na obyvatele sociálně vyloučených romských lokalit,“ přiblížila smysl zamýšlené agentury, jež by mohla působit i v Roudnici nad Labem Džamila Stehlíková, ministryně bez portfeje Vlády ČR.

Podle Vlastimila Sýkory spolupráce se vznikající agenturou město příliš nezatíží. „Finanční spoluúčat města bude ve výši dvaceti procent,“ vysvětluje. Pilotní fáze projektu by měla trvat tři roky, po jejich uplynutí se počítá s rozšířením na všech sto devadesát obcí.