„Na to, že jsme začali tuto práci vyloženě amatérsky, je to velký úspěch. Ve středu zasedala výběrová komise a následně na stránkách ministerstva zemědělství vyšla tisková zpráva, že MAS České středohoří se v bodovém hodnocení, které probíhalo dvoukolově, umístila na 1. místě a dostává dotaci pro tuto oblast ve výši takřka 2,5 milionů korun,“ zářila štěstím předsedkyně MAS České středohoří Věra Petrů.

Hodnotitelská komise Ministerstva zemědělství ČR podpořila celkem 24 žádostí v celkové výši 59 milionů 859 tisíc korun.

„Program Leader je velkým přínosem k rozvoji venkova, jeho prostřednictvím se samotní zemědělci a místní samospráva učí společně rozhodovat o budoucnosti našeho venkova a převzít za ni skutečnou odpovědnost,“ řekl ministr zemědělství Petr Gandalovič. „Pro rok 2007 bylo ze státního rozpočtu na program vyčleněno padesát milionů korun. Z důvodu velkého zájmu o tuto systémovou investiční dotaci ze strany aktivních místních akčních skupin jsme tuto částku navýšili o dalších deset milionů.“

Nyní čeká MAS opravdu hodně práce. Leader ČR má omezené termíny vzhledem k tomu, že byla výzva vyhlášena s půlročním zpožděním, zbývá k vyčerpání financí jen pár měsíců, neboť musí být vyčerpány do konce tohoto roku.

„Někdy v říjnu by měl být proveden výběr projektů, které schválí následně státní zemědělský intervenční fond a na realizaci vlastního projektu tak bude zbývat sotva jeden měsíc. Utratit smysluplně 2,5 milionu korun v takové rychlosti nebude vůbec jednoduché,“ obává se Věra Petrů.

Akční skupina nyní vyzve zájemce veřejným způsobem k předkládání projektů. Aktivity MAS se z časových důvodů budou zaměřovat především na akce, které bude možné ihned realizovat.