Novou čerpací stanici odpadních vod ve čtvrtek převzali zástupci Městského úřadu Terezín a současně ji předali do zkušebního provozu Severočeským vodovodům a kanalizacím, a.s. (SčVK), které jsou provozovatelem téměř všech vodních děl v severočeském kraji. Celkové náklady na stavbu činí 20 milionů 161 tisíc korun.

Nejvýznamněji přispěla Evropská unie dotací ve výši 13 milionů 105 tisíc korun, Státní fond životního prostředí ČR poskytl 2 miliony a 16 tisíc korun, o zbytek nákladů se podělily SČVK, Fond obnovy Ústeckého kraje a město Terezín. Stavba začala v únoru a dokončena byla bez nejmenších průtahů v těchto dnech.

Pro Terezín je to velká událost. Z města už nepotečou splašky do koryta řeky Ohře, nýbrž budou odcházet potrubím dlouhým 2,7 km k mostu přes Labe a odtud hlavním potrubím do čističky odpadních vod (ČOV) v Litoměřicích. „Stavba odstranila vyhnívací kanál, který mnoho let hyzdil město a zapáchal,” říká Radek Vraný, vedoucí odboru rozvoje, výstavby a správy majetku MÚ Terezín.

„Kromě toho je městem splněna podmínka o zajištění likvidace splaškových vod,” dodal Radek Vraný. „Koncové čištění splaškových vod jsme museli rozhodně řešit. Je zásadní pro rozvoj města,“ uzavřel Radek Vraný. Město Terezín totiž vlastní čistírnu odpadních vod doposud nemělo a splašky zatím, díky udělené výjimce, mohlo vypouštět do Ohře.

Vlastimil Medonos, který v Terezíně bydlí, napojení na ČOV vítá. „Jsem pro každé zlepšení, které pomůže životnímu prostředí,“ řekl Deníku.
Čerpací stanice je umístěna v areálu Velkých pěchotních kasáren. Na jejím vybudování město spolupracovalo už od projektu, a proto přímo navazuje na historickou kanalizaci i na protipovodňovou čerpací stanici. Zvláštností je, že celé zařízení se nachází v podzemí, viditelný je pouze pilířek na elektřinu.

Pro Terezínské bylo nejtěžší vymyslet propojení stavby s prvky pevnostního systému tak, aby šlo o co nejmenší zásah do pevnostních konstrukcí. Během měsíce by měla proběhnout kolaudace, o níž město už požádalo, a čerpací stanice začne fungovat v trvalém provozu.