Letošní setkání probíhá ve Starých Splavech u Máchova jezera. Bohatý program nabízí nejen společenský večer s živou hudbou, ale také hry, soutěže a besedy s odborníky. O problémech, s nimiž se rodiny setkávají, s nimi bude diskutovat psycholožka Hana Honzíková. Ředitel Základní speciální školy v Litoměřicích Jan Preiss zase pohovoří na téma, kdy je pro dítě speciální škola nejlepším řešením.

„Dospělým i dětem nabízíme příležitost být spolu, vyměnit si zkušenosti, podělit se o radosti i starosti,“ říkají sociální pracovnice litoměřického městského úřadu Simona Barčíková a Renata Cermanová. Na pravidelně pořádané akce se pěstounské rodiny těší, což se projevuje v narůstajícím počtu zájemců o účast na setkání, který přesahuje možnosti organizátorů.