Na otázku, co je tvůj nejhorší zážitek v životě, dále děti na Litoměřicku odpovídaly, že neúspěch ve škole, problémy ve vztazích, zrada nebo zesměšnění. Nemalé procento z nich se také obává nemocí a návštěv lékaře. S tím také souvisela další častá odpověď – obavy o to, aby někdo z jejich blízkých neonemocněl nějakou závažnou chorobou. Školáci na Litoměřicku se odlišovali od svých vrstevníků v jiných regionech ČR v pořadí zmiňovaných pojmů. V ostatních lokalitách totiž na prvním místě dominovala obava z napadení nemocí a návštěvy lékaře.

„V tomto ohledu opět hraje velkou roli demografické složení obyvatelstva. V našem regionu je ve srovnání například se Středočeským krajem mnohem více sociálně slabších rodin. V těch často panují napjaté mezilidské vztahy. Stává se tedy často, že zážitky například z častých hádek rodičů jsou pro děti těmi nejhoršími v životě,“ vysvětlil Ondřej Kysilka, student vyšších ročníků ústecké univerzity se specializací na psychologii dětí prvního a druhého stupně základní školy.