„Zvýší se komfort při kotvení lodí. Tento projekt zapadá do snahy města rozvíjet plavbu po Labi, a podporovat tak rozvoj turistického ruchu,“ vysvětluje Ladislav Chlupáč, starosta Litoměřic.

Investorem a iniciátorem stavby je společnost Povodí Labe, kterou bude stavba stát více než pět milionů korun. „V původním plánu mělo být vybudováno přístaviště pro větší lodě a zároveň s ním také jedno menší pro rekreační plavidla. Bohužel při pozdější kalkulaci stavebních nákladů jsme zjistili, že na přístaviště pro rekreační plavidla nám nevyzbydou peníze,“ přiblížil Jiří Šikula z odboru inženýrských činností společnosti Povodí Labe.

Přístaviště pro větší lodě, především pro zahraniční parníky, v těchto dnech budují specializované firmy přímo na břehu Lodního náměstí. „Charakter břehu se vůbec nezmění. Stání totiž sestává z pěti ocelových úvazných konstrukcí – dalb vzdálených od sebe pět až třicet metrů,“ objasnil Jiří Šikula.

S břehem budou přístavní konstrukce spojeny dvěma ocelovými lávkami. Na břehu bude upraveno pouze výstupní místo o rozloze deset metrů čtverečních.

„Projekt i stavební povolení máme v tuto chvíli i pro druhou část – kotviště šestnácti sportovních plavidel. To bude stát necelé tři miliony. O získání těchto financí nyní usilujeme. Na obě přístaviště poskytlo dotaci Ministerstvo dopravy,“ doplnil Šikula.

Kotviště sportovních lodí do celkové délky dvanácti metrů vznikne při pravém břehu mlýnského ramene nad jeho ústím do Labe. Po technické stránce by se mělo jednat o plovoucí molo. Jeho páteří by pak měla být čtyřicet devět metrů dlouhá lávka, na kterou budou navazovat můstky.