Gurmánie se nelíbí památkářům

Výloha nového občerstvení, které vzniklo v centru města na Mírovém náměstí, budí rozpaky i u mnoha obyvatel Litoměřic…

 

Přístaviště má přilákat turisty

Přístaviště, které v současné době budují pracovníci specializované společnosti na litoměřickém Lodním náměstí, by mělo do města přilákat další turisty. Dalším jeho úkolem bude zlepšení komfortu v labské říční turistice. Navíc by ho mělo doplnit i přístaviště pro menší rekreační plavidla…

 

SPORT: Staré gardy zahájily svou soutěž

To a mnohem více ve čtvrtečním litoměřickém Deníku…