Mezi nimi byla také dvacítka dětí z prvního a druhého stupně základních škol na Litoměřicku. Některé z otázek se týkaly vztahů s rodiči.
Exkluzivní celorepublikový průzkum ukázal, že dvě třetiny dětí žijí s oběma rodiči. Poněkud jiný výsledek přinesly i odpovědi dvacítky dětí z Litoměřic.

S oběma rodiči totiž žije jen jedenáct z nich. Osm odpovědělo, že žije pouze s mámou a jedno střídavě u obou rodičů. Možná je to dáno skutečně faktem, že rozvodovost na severu Čech je velmi vysoká.

„Říkám jim všechno,“ tvrdí z téměř 1400 zpovídaných dětí v rámci celé republiky 26,6 procenta z nich. Na Litoměřicko je v tomto ohledu procentuální záběr, vyplývající z průzkumu Deníku, 25 procent, tedy takto odpovědělo pět dětí. Zároveň však tři další odpověděli „nevím“, nebo „nepřemýšlel jsem o tom“.

Obecně s něčím špatným, že někoho okradlo, podvedlo, či se podílelo na násilí, by se nesvěřilo 17 procent dětí. Že pije pivo, kouří, užívá drogy 15 procent a se svou láskou, vztahy, se sexem 14,6 procenta dětí. U dětí z Litoměřicka jde o přiznání v podobném poměru, vyjma konzumace alkoholu, kouření a drog. Taková odpověď se neobjevila ani jedna.

Litoměřická pedagožka Ladislava Lišková není překvapena, že téměř pětina dětí by rodičům nepřiznala kouření či drogy. Na střední škole, kde vyučuje, se ale potýkají hlavně se záškoláctvím. „Myslím, že na základní škole to ještě jde, ale větší děti si s docházkou hlavu nedělají. A ty by určitě nikdy rodičům nepřiznaly, že chodí za školu,“ míní Lišková.

I rodiče mají se svěřováním se svých dětí různé zkušenosti. „Jsem přesvedčena, že dcera, která je mladší než syn, by mi úplně všechno nesvěřila. Kluk mi zase už odmalička říká úplně všechno,“ řekla Lenka Horejsková z Čížkovic.