„Nedávno byly skutečně odvezeny z prostor železniční stanice reklamní lavičky, které ale nebyly v majetku Českých drah, a proto jsme nemohli jejich odvoz ovlivnit. ČD se budou snažit je nahradit novým mobiliářem tak, aby měli cestující odpovídající komfort,“ uvedl Radek Joklík, manažer komunikace, České dráhy, a.s.

„Pokud jde o prostory restaurace, novinového stánku a toalet, tak v současné době jednáme se zájemci o pronájem. Prozatím nemůžeme sdělit přesné datum, od kdy budou tyto provozovny opět fungovat, podle současných informací je to ale otázka týdnů. Je v našem zájmu, aby to bylo co nejdříve,“ dodal Radek Joklík.

„Je–li tomu tak, tak to bude jedině dobře, teď je to tu neútulné,“ uvedl stálý cestující Martin Petránek z Litoměřic.

Provozovatel bufetu v minulosti zároveň provozoval také toalety. Nebylo možné po jeho odchodu nechat toalety otevřené a nehlídané. „Abychom zajistili jejich čistotu a zabránili shromažďování nepřizpůsobivých občanů, zvolili jsme dočasně systém, kdy si cestující klíče vyzvedávají u pokladny,“ dodal Radek Joklík.