Z důvodu, že cesta, na které kontejnery stály, slouží také jako průjezdní pro hasiče, přemístilo město kontejnery na nově vybudované stání několik desítek metrů nahoru od místa původního, kousek pod okna panelových domů v ulici Marie Majerové.

„Ze dne na den nám skoro pod okny zbořili staré stání pro kontejnery, které bylo pouze pro náš kontejner na komunální odpad a pro kontejner sousední školky. Nově nám sem přidali kontejnery na separovaný odpad, ale hlavně také kontejnery na domovní odpad z paneláků pod námi. To se nám nelíbí. Proč nemají své kontejnery u svých paneláků,“ postěžoval si a položil si otázku Jan Záruba, místní obyvatel.

„Pouze jsme rozšířili kontejnerové stání. Nově zde budou pouze kontejnery na separovaný odpad a dále v tomto stání bude pouze původní kontejner na odpad domovní z přilehlého panelového domu. Ostatní kontejnery na domovní odpad z ostatních panelových domů přemístíme jinam. Jejich umístění sem je pouze dočasné. Přesuneme je pravděpodobně na historické místo, kde kontejnery stály kdysi. Rozhodneme o tom na odpoledním jednání komise životního prostředí,“ oponoval Pavel Gryndler, vedoucí odboru životního prostředí z litoměřické radnice.

„Vadí nám, že nám dali pod okna smradlavé kontejnery a vůbec nás o tom neinformovali. Radnice podlehla tlaku obyvatel z paneláků pod námi, “ dodal Jan Záruba.

„Není pravdou, že bychom s občany nekomunikovali. K tomuto inkriminovanému případu máme stohy papírů a uskutečnili jsme i množství osobních jednání. Spor o umístění kontejnerů se vleče už asi dva roky. Odpoledním rozhodnutím jej již chceme uzavřít,“ dodal Pavel Gryndler.

„Současné umístění kontejnerů se nám obyvatelům „dolních“ paneláků také nelíbí. Toto místo jsme nepožadovali a myslíme, že nově vybudované stání je nedostatečné i kapacitně. Kontejnerové stání si přejeme vybudovat mezi domy M.Majerové 15 a Nezvalova 25–27 ve vzdálenosti přibližně od každého z nich 15 metrů,“ uvedl předseda společenství vlastníků jednotek z Marie Majerové 17, Karel Popper.