Rekonstrukce téměř osmdesátiletého mostu přes Ohři v Libochovicích byla dokončena. Provázely stavbu nějaké potíže?

Nejsložitější byl vlastní začátek stavby. Zahájili jsme ji na podzim loňského roku provizorním přemostěním řeky a přenesli jsme na ně veškeré sítě, tedy především elektrické vedení, vodovodní potrubí, telefonní kabel atd. Složité bylo jak získat veškerá povolení, tak poté zajistit veškeré přeložky inženýrských sítí. Všechno to spotřebovalo tolik času, že najednou tu bylo zimní období, a proto jsme se nakonec rozhodli, že vlastní práce na rekonstrukci mostu přes Ohři začneme na jaře, abychom co nejméně omezili život města a obce a co nejdříve skončili. Doufáme, že se nám to podařilo. Na stavbu jsme měli 14 měsíců, z toho vlastní úplná uzavírka mostu trvala šest měsíců.