V jeho konečné verzi je totiž plocha, kde hodlá holandský investor zbudovat svou farmu, určena pro výrobu a sklady. Přípustné jsou zde i zemědělské stavby, ovšem bez chovu hospodářských zvířat. Pokud by tento návrh územního plánu prošel místním zastupitelstvem, nemohl by tedy investor uskutečnit svůj původní podnikatelský záměr.

„S touto verzí pochopitelně nemůžeme souhlasit. Podali jsme tedy připomínku k návrhu a věříme, že bude kladně vyřízena,“ vysvětlil postoj k návrhu územního plánu Jakub Nepimach, zástupce holandské společnosti RUTE Estate. „Pokud by návrh prošel v tomto znění, patrně bychom pro jeho změnu zvažovali soudní cestu, jelikož nám tato varianta brání v podnikání. Areál, kde hodláme farmu zbudovat, byl totiž pro živočišnou výrobu zkolaudován již v roce 1986,“ doplnil Jakub Nepimach.

Farma se nelíbí ani architektovi

Plán přebudovat zchátralý zemědělský areál na pokraji obce, jenž původně sloužil jako odchovna dojnic, se nelíbí ani architektovi Stanislavu Zemanovi, jenž je autorem územního plánu pro obce Děčany, Solany, Semeč a Lukohořany. „Solany se budou muset vypořádat s tím, zda tu umožní fungování velkého zemědělského podniku. Já osobně s tím nesouhlasím,“ sdělil na úterním veřejném projednávání územního plánu jeho zhotovitel Stanislav Zeman.

Zápach by unikat nemusel

V jednání dále upozornil na to, že pokud by byla farma obehnána hustou řadou zeleně, tak by pro své okolí nemusela představovat nebezpečí unikání zápachu, jelikož v této lokalitě je díky téměř neustálému západnímu větru zajištěn přirozený odliv zápachu, který při živočišné výrobě vzniká.

„Pro náš záměr jsme přirozený převládající západní vítr zmiňovali již v původním návrhu dokumentace, jež zpracovávala vliv na životní prostředí. S osázením zeleně v okolí farmy pochopitelně počítáme ihned, jak to bude možné. Předpokládáme, že výsadba proběhne v podzimních měsících, nyní by to kvůli nedostatku vláhy v půdě nemělo smysl,“ ujistil zástupce holandského investora.

14 tisíc prasat v bývalém kravíně

Ve vysloužilém kravíně a jeho okolí by podle plánů investora měl vyrůst jeden z nejmodernějších provozů v Evropě. „Na farmě by mělo být umístěno 12 tisíc selat o průměrné hmotnosti 15 kilogramů a 1900 prasat ve výkrmu. Pochopitelně nabídneme několik pracovních míst,“ přiblížil Jakub Nepimach.

Společnost plánuje v areálu vybudovat kogenerační jednotku ke zpracování bioplynu na elektrickou energii. Problémy v uskutečnění podnikatelského záměru začaly pro holandského investora již letos na jaře, kdy 165 ze 187 místních obyvatel podepsalo petici proti výstavbě. Obávali se ekologické zátěže a zvýšení dopravy.

„Myslím si, že podobné zařízení tu prostě nepotřebujeme a na rovinu říkám, že se budeme snažit plány investora zmařit,“ uvedla pro Deník v dubnu tohoto roku členka petičního výboru Kateřina Horáčková.