Český červený kříž pořádá v sobotu 1. září na koupališti v Litoměřicích ukázky poskytování první pomoci v rámci Světového dne první pomoci. Jak často provádíte osvětu mezi lidmi a s jakými výsledky?

Akce pro širokou veřejnost, kde pořádáme ukázky poskytování první pomoci, se konají 2 až 3x ročně většinou při příležitosti oslav světových dnů, například při Světovém dni dárců krve 14. června nebo Světovém dni první pomoci 8. září. Tyto akce pořádáme ve spolupráci s našimi dobrovolnými zdravotníky. Dále pro veřejnost několikrát ročně organizujeme různě časově a obsahově náročné kurzy poskytování první pomoci od 4 do 40 hodin výuky. Vícehodinové kurzy jsou zakončeny testem, který prověří znalosti a praktické dovednosti účastníků kurzů. Kurzy jsou akreditované a školí je zkušení zdravotní instruktoři Červeného kříže.
Naposledy v minulém týdnu byla jedna naše frekventantka čtyřicetihodinového kurzu Zdravotník zotavovacích akcí přítomna těžké dopravní nehodě u Chomutova, kde byli mrtví i těžce zranění lidé. Aplikací protišokových opatření zajistila těžce zraněné do příjezdu záchranné služby.
Snažíme se spolupracovat s jednotlivými školami. Nabízíme bezplatné vyškolení učitelek zdravotnic, které by zásady a dovednosti první pomoci měly šířit ve školách. Další skupinou jsou dospělí lidé, kdy k základním povinnostem zaměstnavatele patří proškolit zaměstnance v rámci bezpečnosti práce.