Absolvoval obchodní akademii na Mělníku a od roku 1935 pracoval jako úředník ve Spořitelně v Roudnici nad Labem, kde působil až do roku 1976, kdy odešel do důchodu.

Od mládí byl činný v Sokole a jiných sportovních klubech, měl úspěchy v závodním plavání, zároveň byl také členem několika tanečních souborů a po absolvování studia v Praze se stal učitelem tance.

Přes dvacet let vedl různé druhy tanečních kurzů po celém Podřipsku. „V Roudnici zavedl soutěžní společenský tanec a mimo jiné se také podílel na organizování a uvádění nejrůznějších maturitních a jiných plesů, besed, čtverylek a ostatních historických tanců,“ připomněl Tomáš Mikulský, současný roudnický taneční mistr, který zde navázal na Marešovu práci.

„Úzce spolupracoval se základními školami, kde přednášel lekce základů společenského chování. Dnes na něj vzpomínají stovky jeho bývalých žáků,“ říká Mikulský.

Mareš byl dlouholetým předsedou Severočeských učitelů tance a jmenován čestným členem Svazu učitelů tance ČR. Letos v únoru mu byl z rukou tanečního mistra Tomáše Mikulského předán diplom od Svazu učitelů tance ČR za celoživotní přínos v oblasti výuky tance a společenské výchovy v Roudnici nad Labem a okolí.