Sociální a zdravotní komise rozeslala prostřednictvím odboru sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu stanovisko prvním žadatelům o tom, zda vyhrazené místo doporučuje ponechat nadále, nebo ho komise navrhuje odejmout, protože žadatel již nesplňuje nová kritéria.

Ta byla vypracována poté, co vyvstala potřeba provedení prověrky oprávněnosti užívání těchto míst. „Jde nám o to, aby je nevyužívali lidé, jejichž zdravotní stav si to přímo nevyžaduje na úkor těch, kteří místo opravdu potřebují,“ poukázal na hlavní smysl revize starosta Ladislav Chlupáč.

Rozhodnutí o zřízení vyhrazeného parkování nebo o odejmutí stávajícího parkovacího místa vydá odbor dopravy a silničního hospodářství MěÚ Litoměřice.

„Jsme připraveni na kritiku ze strany žadatelů, kterým bude místo odejmuto,“ přiznává vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Litoměřicích Martin Veber. „Chci však každého ujistit, že rozhodovat budeme spravedlivě a v souladu se stanovenými pravidly,“ dodal vedoucí odboru.

Pravidla přitom sestavovali členové komise, v níž kromě pracovníků úřadu pracuje řada lékařů, zástupců neziskových organizací, jako například Diakonie, Farní charita, Centra pro zdravotně postižené Ústeckého kraje. Tedy lidé, jež mají k problematice zdravotně handicapovaných lidí velmi blízko.

Jednou ze změn je například ta, že parkovací místo již nezískají držitelé průkazů ZTP nebo ZTP/P, kteří nedoloží rozhodnutí o tom, že jsou těžce imobilní, nebo držitelé těchto průkazů nevlastní řidičské oprávnění nebo nevlastní motorové vozidlo (vyjma zákonných zástupců), dále zdravým občanům, kteří v případě potřeby postižené převážejí.

Při tvorbě nových pravidel spolupracovalo s městem také Sdružení zdravotně postižených. O způsobu revize byl informován i předseda Národní rady zdravotně postižených ČR Václav Krása.