LITOMĚŘICE - Litoměřická Centrální školní jídelna se letos rekonstrukce a modernizace vzduchotechniky nedočká. Ačkoliv je v litoměřickém rozpočtu na tuto stavební akci vyčleněna částka šesti milionů korun, nedojde letos k jejímu vyčerpání.

„Doba, kterou jsme měli na zjištění stavu, vypracování projektové dokumentace a případnou realizaci ,nás uváděla do časového presu, který nakonec nebylo možné zvládnout,“ uvedla Helena Bitrichová, vedoucí odboru školství, sportu, kultury a památkové péče z litoměřické radnice.
„Tak rozsáhlé opravy v jídelně nejde dělat za jejího běžného provozu. Jediným vhodným termínem jsou tedy pouze letní prázdniny. A do nich nebylo vše připraveno. Celá akce proto snad proběhne příští rok, pokud na ni zastupitelé opět naleznou prostředky v rozpočtu,“ dodala Helena Bitrichová.

„Projekt na rekonstrukci a modernizaci je již vypracován. V současné době se k němu vytváří několik posudků. Za podhledem bude schovaná vzduchotechnika společně s odsáváním. Rekonstruovat se mají také osvětlení a rozvody,“ uvedl Jiří Halml, investiční technik Městského úřadu v Litoměřicích..

„Příští rok opětovně navrhnu zastupitelstvu znovu vyčlenit částku v městském rozpočtu na opravu vzduchotechniky v Centrální školní jídelně ve Svojsíkově ulici. Nemohu mluvit za zastupitele, ale letos se do rozpočtu částka vešla a předpokládám, že by tomu tak mělo být i v příštím roce,“ uvedl Ivan Palán místostarosta Litoměřic.
Největší školní jídelna v Litoměřickém okrese si tuto rekonstrukci již zaslouží. Pracovní podmínky v ní a kvalita stravování zde již neodpovídá současným trendům ve stravování.

„Stavební úpravy v jídelně podporujeme. Doba od její výstavby již pokročila a modernizace takto hygienicky citlivých budov je vždy na místě, ačkoliv jsme zde neshledali žádné závažnější hygienické nedostatky, tak se stavíme k modernizaci zdejší vzduchotechniky rozhodně kladně. Je nutné, aby takto velká školní jídelna šla s dobou a její vybavení odpovídalo současným trendům,“ sdělila Taťana Kolinová, vedoucí oddělení hygieny dětí a mládeže územního pracoviště Litoměřice.