LITOMĚŘICE - Zhruba jeden rok poskytuje litoměřický hospic praktickou pomoc lidem, kteří se doma starají o těžce nemocného člověka. Může jim nabídnout jak pomůcky, tak i poradenskou pomoc.

„Denně se setkávám s rodinami, které poskytují svým nejbližším péči ve stáří a nemoci,“ říká sociální pracovnice Irena Livoncová z Litoměřic. „Díky možnosti vypůjčit si některou z pomůcek by byl pro ně život jednodušší a pro jejich nejbližší důstojnější,“ dodává.
„Pro pacienty můžeme zapůjčit například polohovací lůžka, kterých už dnes máme 21, antidekubitní matrace, koncentrátory kyslíku, chodítka, invalidní vozíky, toaletní vozíky, nebo třeba zvedací zařízení do vany použitelné i v panelákové koupelně,“ říká ředitel Hospice sv. Štěpána v Litoměřicích Pavel Česal. „Je to pro ně opravdu velká pomoc,“ konstatuje. „Dnes už můžeme nabídnout na stovku těchto pomůcek. Mohu říci, že

jsou téměř všechny stále rozpůjčovány,“ dodává.
Peníze na jejich nákup získává hospic z dotací a darů. Za uplynulý rok mu přinesly 720 tisíc korun. Město Litoměřice přispělo na domácí hospicovou péči částkou 45 tisíc korun. „Z dotace Nadačního fondu J a T ve výši 375 tisíc jsme letos nakoupili například deset polohovacích postelí, z Nadace Charty 77 – Konto BARIÉRY a jejich dotace 200 tisíc třeba koncentrátory kyslíku, z Fondu pomoci Siemens čističky vzduchu a z dotace Ministerstva zdravotnictví například antidekubitní matrace,“ shrnuje ředitel Česal.
Neocenitelnou pomocí pro rodiny pečující o své nejbližší je také možnost zdarma se v hospici setkat s psychologem a sociální pracovnicí, a to každý čtvrtek vpodvečer. „Připadá mi to úžasné,“ dodala jen Eva Haldová z Litoměřic. „Kdybych byla v podobné situaci, využila bych ji,“ řekla.