ŠTĚTÍ - Od akce Den s Deníkem, která se ve Štětí uskutečnila 18. června, uplynulo půldruhého měsíce. Problém, o němž jsme v tomto městě diskutovali, ale trvá – byť se zdálo, že všichni zainteresovaní se na řešení dohodli.
A že město, které nabídlo ústy místostarosty Antonína Šimrala poměrně elegantní řešení, nešťastným podnikatelům, Věře Janatové a Radkovi Sirowatkovi, opravdu pomůže. Zatím se tak ale nestalo.

O co jde? Obyvatele Štětí trápí popíjející nepřízpůsobiví občané v Dlouhé ulici nedaleko lahůdek „U Michaely“. Nejhorší je situace v teplých měsících roku, kdy je konzumentů alkoholu na ulici nejvíce. Pití si kupují právě v prodejně patřící jmenovaným podnikatelům. „Nemůžeme problémovým lidem odmítnout prodat pivo. Jde hlavně o to, že v takovém případě riskujeme fyzické napadení z jejich strany,“ popisovala obtížnou situaci Věra Janatová.

Lidem ve Štětí vadí, že nepřizpůsobiví občané na frekventované komunikaci močí a dalšími způsoby obtěžují své okolí. Sirowatka proto navrhl nalézt nebytové prostory za městem, kde by bylo k dostání levné pivo. Vzal by si obchod sám na starost.
„Slíbil jsem, že se budeme snažit takové prostory najít. Ty teď ale nejsou. Až se něco naskytne, rádi je nabídneme. Těžko umístit prodejnu do bývalé traktorky,“ brání se místostarosta Šimral.
Sám ale pokládá otázku, koho otevřením takové prodejny s levným alkoholem „potrestat“. Přiznává, že se situace U Michaely navíc zhoršuje. „Těch lidí je čím dál víc a chovají se čím dál hůř,“ konstatuje štětský místostarosta.

Městu jde hlavně o to, aby se s těmito nežádoucími jevy nepotkávaly děti, což se může stát ve větší míře opět se zahájením školní výuky na začátku září. Městská policie situaci, především U Michaely, mapuje a často sem zajíždí.
Slušní lidé ze Štětí však čekají na nějaké zásadní řešení.