MILEŠOVKA - Šest let marně žádá obec Velemín o objekt bývalé turistické ubytovny na Milešovce. Za pomoci dotací by jej chtěla upravit a využívat opět k turistickým účelům. Šest let říká její vlastník, Ministerstvo obrany, ne.
Turisty sem už 101 let láká meteorologická observatoř a výhled na Středohoří. Areál ale vyžaduje zásadní řešení úprav tak, aby odpovídal požadavkům civilizovaného turistického prostoru. Velemínští předpokládají, že do budoucna bude ekonomika obcí v Českém středohoří závislá především na turistice a cestovním ruchu. Vlastníkem nemovitostí na Milešovce je Ministerstvo obrany a Akademie věd ČR. V budově, jíž by chtěl Velemín využívat, je umístěno pracoviště komunikačních systémů Ministerstva obrany. Zabezpečuje přístupové a retranslační místo do vojenské spojovací sítě ze západních a severních Čech a ze zahraničí.

„Jinými slovy, stanice na Milešovce slouží pro příjem a další přenos vojenského radiového spojení,“ vysvětlují pracovníci ministerstva.
Objekty na Milešovce vlastnilo od 60. let minulého století tehdejší Ministerstvo národní obrany. V roce 1995 převedlo Ministerstvo obrany ČR nepotřebné objekty v havarijním stavu na Akademii věd ČR. Ta na rekonstrukce peníze nemá, ale vzdát se jich nechce.
Urbanistický materiál „Milešovka – širší územní vztahy“ řeší otázku energií, pitné a odpadové vody, úpravu přístupových cest a vytvoření naučné stezky. Řeší dislokace objektů a jejich využití včetně otevření Muzea meteorologie.

Jak se zde uvádí, z prostorových a finančních důvodů by bylo lepší využít v areálu stávající objekty.
Peníze na rekonstrukci areálu by chtěla získat z dotací obec Velemín spolu s obecně prospěšnou společností Milešovka. „Buď by nám například budovu pronajali, protože dnes už můžeme žádat o dotace i na pronajaté nemovitosti, nebo by ji na nás převedli i s věcným břemenem, a když by budovu potřebovali, my bychom ji uvolnili. Situace ale má i další řešení,“ říká velemínský starosta Jiří Skalický. „Z Ministerstva obrany jsme však dostali zamítavou odpověď,“ uvedl starosta.

„Ministerstvo obrany neuvažuje o společném využívání objektu na hoře Milešovka s obcí Velemín. Jedná se o zbývající majetek, který tu ministerstvu zůstal a tento je pro něj perspektivní. S vyřazením objektu se do budoucna nepočítá,“ odpověděla na dotaz Deníku Jindřiška Verešová z tiskové a informační služby Ministerstva obrany ČR.
„Chceme, aby budova sloužila původnímu turistickému účelu. Pereme se o to a doufáme, že uspějeme,“ dodal starosta.