LITOMĚŘICE - Šest rytířů Řádu Jose Rizala s doprovodem pobývalo tento týden v Litoměřicích. Právě v tomto městě má totiž vzniknout první česká pobočka řádu, jenž je rozšířený po celém světě.

Sdružuje významné osobnosti, mezi nimiž je například nositel Nobelovy ceny míru a bývalý ministr zahraničních věcí Henry Kissinger. V České republice se této pocty dostalo českému velvyslanci na Filipínách Jaroslavu Ludvovi a starostovi Litoměřic Ladislavu Chlupáčovi.
„Litoměřice jsou pro Filipínce vstupní branou do České republiky,“ vysvětlil velvyslanec Ludva, proč první česká pobočka řádu má vzniknout právě zde.

Kromě již pasovaného starosty Chlupáče bylo členství nabídnuto také místostarostovi Litoměřic Jiřímu Landovi, senátorovi Alexandru Vondrovi nebo litoměřickému akademickému sochaři Liboru Pisklákovi.
Právě Pisklák je totiž autorem Rizalových a Blumentrittových bust. A Litoměřice jsou pro Filipínce významné tím, že jejich španělskými kolonizátory popraveného národního hrdinu José Rizala pojilo hluboké přátelství k litoměřickému středoškolskému profesorovi Ferdinandu Blumentrittovi.

„My navazujeme na vztah, který založili. A oni se na nás shora dívají,“ řekla u příležitosti návštěvy Litoměřic profesorka Alara z Univerzity of the Philippines.
Filipínská delegace navštívila památná místa připomínající dávné přátelství a prohlédla si místní pamětihodnosti. Její program zde byl včera večer zakončen přijetím na biskupství.