Spodní voda ve Lkáni je ale dlouhodobě znečištěna. Kontroly hygieniků mnohokrát prokázaly, že voda ze studní, jediných zdrojů pitné vody v obci, je závadná. V roce 2002 byl například limit pro dusičnany obsažené ve vodě překročen čtyřikrát a limit pro sírany dokonce více než sedmkrát.
„Celé roky obec žádala při řešení havarijní situace pomoc a poslouchala jen sliby,“ řekl už dříve Deníku starosta Lkáně Pavel Foriš. Ještě během výstavby vodovodu, na nějž se nakonec podařilo peníze získat, zajišťovala dodávky pitné vody do obce cisterna.

Stavbu vodovodu, hlavního vodovodního řadu v délce 1650 metrů a veřejných přípojek v délce 636 metrů, investici ve výši téměř sedm a půl milionu korun, má financovat Severočeská vodárenská společnost spolu s obcí, která si na stavbu vzala úvěr, a její spoluúčast je vyčíslena na zhruba čtyři miliony korun.

Jak starosta uvedl, vodárenská společnost zatím zaplatila asi dvacet procent ceny, zbytek zaplatí až po kolaudaci.
„My jsme požádali o odložení splácení úvěru. Zatím nám peněžní ústav vyhověl,“ uvedl starosta. Poté, co krajský úřad zrušil stavební povolení ke stavbě, předal věc k dořešení Městskému úřadu v Lovosicích. „Další jednání zdržel majitel pozemku, který podal odvolání proti usnesení MÚ v Lovosicích o námitce podjatosti úřední osoby. Jeho odvolání bylo krajským úřadem zamítnuto a bylo potvrzeno usnesení MÚ. V dalším projednávání a rozhodování ve věci vodoprávního řízení uvedené stavby můžeme pokračovat,“ sdělila Dana Tschakertová, vedoucí odboru životního prostředí MÚ Lovosice.