TEREZÍNSKO - Okrášlovací spolek Terezínska vznikl na konci ledna letošního roku. Založili ho tři místní nadšenci ze Strany zelených, kterým není lhostejné prostředí, v kterém bydlí.

„Naším cílem je vtáhnout co nejvíce obyvatel do dění v místě našeho bydliště. Chceme přispět ke zkrášlení Terezínska. Nejde nám o politiku. Dlouhodobě se chceme především zabývat hlavně ochranou přírody a krajiny, životního prostředí a krajinného rázu Terezínska,“ uvedl Bohumil Krajča, zakladatel Okrášlovacího spolku.

V první polovině minulého století zažívaly okrášlovací spolky zlaté časy. Byly masově zakládány a do jejich činnosti se s nadšením zapojovalo mnoho lidí. V současnosti je v Litoměřickém okrese aktivní ze spolků s podobným zaměřením pouze Společnost pro obnovu památek Úštěcka.
„Především se snažíme podchytit a zdokumentovat drobné památky ve svém okolí, kterým je jinak věnována minimální pozornost. A následně je opravovat a udržovat tak, aby se opět staly důstojnou součástí krajiny,“ uvedl Tomáš Hlaváček ze Společnosti pro obnovu památek Úštěcka.

„Naším největším problémem je běžný český byrokratický a zejména velmi pomalý přístup úřadů a také nezájem spoluobčanů, kterým jsou věci veřejné cizí. Zakladatelé jsme byli původně tři. Nyní máme osm členů a další se k nám hlásí. Přesto je nás zatím málo,“ dodal Bohumil Krajča.
Spolek zatím podnikl první kroky k zachování stromových alejí kolem Terezína při akci „Zasaď si svůj strom“. Pořádá cyklovýlety po okolí. Vydává zpravodaj a uspořádal dětský den na výletní lodi. V městském informačním centru nyní probíhá výstava historických pohledů Terezínska a více jak dvě desítky obyvatel soutěží o nejhezčí květinovou výzdobu u svých domů.