LITOMĚŘICE - Město Litoměřice stále eviduje k 1. červenci dluh na nájemném ve výši 2,75 milionu korun u bytů a 1,55 milionu korun u nebytových prostor. Do konce června nabízelo město neplatičům „dluhové prázdniny“. Možnost, uhradit dluh na nájemném, bez placení penále za zpoždění plateb.
„Této možnosti k úhradě svých pohledávek využilo 158 dlužníků, kteří zaplatili městu dlužnou částku ve výši 1 milion 560 tisíc korun. Splátkový kalendář sepsalo 16 občanů,“ uvedl Vladimír Zelený, pověřený řízením organizační složky bytového hospodářství Městského úřadu Litoměřice.
Sociální bomba by v Litoměřicích přesto neměla vybuchnout. Město se nesnaží sociálně slabé rodiny z důvodu dlužného nájemného hromadně vystěhovávat na ulici, ačkoliv jim to nový zákon proti neplatičům výrazně ulehčuje. Uplatňuje sociálně vstřícný postup.

„Vůči neplatičům postupujeme vstřícně, pokud ovšem vidíme jejich snahu dluh řešit. V opačném případě jsme připraveni vydat se cestou soudu.“ sdělil Petr Panaš, právník Městského úřadu Litoměřice
„Domnívám se, že město Litoměřice se k dlužníkům chová vstřícně, a to i tím, že jim po dohodě umožňuje splátkový kalendář, který bere ohled na jejich finanční příjmy. Odpuštění penále bývá v odůvodněných případech řešené osobní žádostí dlužníka, kterou schvalují zastupitelé. Služeb exekutorských firem nevyužíváme. Vše řešíme ve spolupráci s právním oddělením městského úřadu v rámci platné legislativy, která byla v posledních letech směrem k dlužníkům zpřísněna,“ dodal Vladimír Zelený.
V případech, kdy se neplatiči nesnaží svůj dluh řešit, využívá město Litoměřice poslední krok, který může vůči nim podniknout – podává k soudu žaloby na vyklizení bytu.

„Od začátku roku jsme podali k soudu osm žalob na vyklizení bytu, z toho dva případy již vyklizením bytu skončily,“ pokračoval Petr Panaš.
I v takovém krajním případě dlužníci nezůstávají bez střechy nad hlavou. V takovém případě má město Litoměřice k dispozici ubytovnu pro neplatiče v Litoměřicích – Želeticích.