DUBÍ - Ministryni přivítal starosta Petr Pípal a místostarostka Petra Doubková na radnici. Pak všichni společně vyrazili na procházku po Pozorce. Čtvrť jindy hlučná a obávaná zela před polednem téměř prázdnotou. Kdo by čekal náhlé shromažďování Romů a jejich zájem o pozornost ministryně, asi by se divil. Návštěva Džamily Stehlíkové zůstala téměř neodhalena. Zástupci města zavedli ministryni do budovy, která patří městu a kde bydlí neplatiči. Vytlučená okna, ucpaný záchod v mezipatře, zápach a nepořádek. Typický obrázek. Když nájemnice Inka Gorolová otevřela dveře svého bytu, byla početnou návštěvou překvapena.

„Kde tedy budeme bydlet,“ ozývalo se neustále z bytu zatímco si Gorolová povídala s ministryní o tom, v jakých podmínkách bydlí společně s dětmi. Kdo však přivedl budovu do takto nevyhovujícího stavu, se již nezmínila. Ministryně vidí problém i v tom, že naše legislativa neřeší situaci, kdy se do přeplněného bytu mohou stěhovat další a další lidé. Stehlíková se zajímala o problémy, které v Pozorce existují. Starosta i místostarostka zasvěceně vysvětlovali. K celé výpravě se záhy přidala předsedkyně osadního výboru v Pozorce Jaroslava Bémová a popisovala jako pozorecký starousedlík Stehlíkové své bohaté zkušenosti s Romy. Z poslední doby většinou negativní. Nakonec se však všichni diskutujíci shodli, že záleží pouze a jen na lidech a že i mezi Romy se najde mnoho bezproblémových lidí. Důkazem toho je Eva Ferencová a její rodina. Bydlí v pěkně opraveném domě, všude čisto a pořádek. „Abyste viděla i ty rozdíly,“ vysvětlila ministryni místostarostka.

Stehlíková kladně hodnotila plány dubské radnice ohledně bezpečnostního projektu a jeho mnoha složek. „Nejdůležitější je, že pan starosta pracuje komplexně. Pozorka je velmi různorodá lokalita, jsou zde obtížné případy na jedné straně a úspěšní romští podnikatele na druhé. Chci s panem starostou spolupracovat na komunitním plánování,“ vyjádřila svůj záměr. Dodala, že by mohlo být také snazší dosáhnout na evropské peníze z dotací. Chce také Dubí pomoci s komunikací se saskou vládou ohledně otázky prostituce. „Z hlediska české legislativy prostituce jako by neexistovala,“ nastínila problém, který prostitucí postižené obce velmi omezuje.
Dubské setkání bylo zdá se začátkem delší a snad úspěšné spolupráce města s Džamilou Stehlíkovou.