MŠENÉ - LÁZNĚ - Pět větrných elektráren vysokých až 105 metrů, s průměrem rotoru 90 metrů má již brzy vyrůst na území mezi obcemi Mšené-lázně, Ředhošť a Šlapanice jižně od osady Loucká necelé 3 kilometry od Mšeného – lázní.
V projektu se původně počítalo s výstavbou devatenácti větrných elektráren. Vliv na faunu a flóru včetně vlivu na obyvatelstvo by byl však při tak velké koncentraci těchto elektráren neúnosný.

„Na základě posudků byla proto zvolena k realizaci varianta s 5 kusy větrných elektráren, neboť je šetrnější k životnímu prostředí,“ uvedla Kateřina Dietrich z firmy Zelená energie, s.r.o., která za výstavbou větrných elektráren stojí.

„Při výstavbě většího množství větrných elektráren by došlo k přemístňování velkých objemů zeminy a navýšení hluku při jejím provozu, což by vše v konečném důsledku ovlivnilo přirozená stanoviště a hnízdiště ptactva a zábory půd. Tento fakt nás proto vedl k vyhodnocení, že výstavba devatenácti větrných elektráren je pro danou oblast nevhodná a neúnosná. Při výstavbě nejvíce pěti větrných elektráren bude přirozený chod v dané lokalitě z pohledu jednotlivých složek životního prostředí narušen v přijatelné míře,“ dodala Kateřina Dietrich.

„Přípravy k výstavbě větrných elektráren probíhají již asi čtyři roky. Pro zlepšení informovanosti našich obyvatel jsme dokonce v minulosti připravili zájezd do Německa na prohlídku tamních větrných elektráren. Občané, v blízkosti jejichž pozemků větrné elektrárny vyrostou, si společně s vedením obce vše prohlédli. Zásadní připomínky k budoucí výstavbě větrných elektráren nejsou. Jde jen o drobnosti typu „určitě mi potom neponesou slepice“,“ uvedl starosta Mšeného – lázní Josef Bíža.

„Zelená energie – jako oznamovatel projektu měla u nás v obci svou kancelář. Zde se občané mohli více jak rok dotazovat na cokoliv kolem připravovaného projektu. Slavobrány zrovna kvůli výstavbě větrných elektráren nestavíme, ale dohodli jsme se s nimi, že jim nebudeme házet klacky pod nohy. Výstavbě větrných elektráren jsme dali zelenou. V rámci zákona o posuzování vlivů na životní prostředí jsme během zjišťovacího řízení neměli připomínek,“ dodal Josef Bíža.