HNĚVICE - Budování velkokapacitního skladu pohonných hmot v hněvickém areálu společnosti Čepro pro Armádu České republiky zahájila maďarská firma, jež zvítězila v mezinárodním výběrovém řízení. V současné době tu probíhají terénní úpravy.

NATO mělo podle předloňských informací Ministerstva obrany, jež Deník tehdy zveřejnil, na jeho výstavbu uvolnit asi 177 milionů korun, což je zhruba 95 % nákladů na vybudování skladu.

„Uvolnilo 162 millionů, tedy přibližně 80 %,“ sdělila včera Jindřiška Verešová z tiskové a informační služby Ministerstva obrany. Ukončení výstavby skladu, jehož kapacita bude přibližně 10 tisíc metrů krychlových, je plánováno do konce října příštího roku.

Deník se zajímal, jaká opatření mají ochránit armádní sklad pohonných hmot od případných teroristických útoků.
„Zabezpečení bude jednak pasivní ochranou, spočívající v zodolněném provedení skladu dle bezpečnostních norem NATO (STANAG), tj. překrytím speciálně konstruovaných nádrží zemními valy, zabezpečením ostatních „citlivých“ technologických celků skladu železobetonovými, případně ocelovými ochrannými prvky a oplocením celého skladu nesnadno překonatelným plotem. Dále bude sklad aktivně chráněn ochrannou službou v rámci zabezpečení celého areálu skladu Čepro, a.s. a speciálně chráněn elektronickými zařízeními,“ sdělila Verešová.

Význam skladu v rámci Severoatlantické aliance podle ní spočívá v diverzifikaci disponibilních zásob pohonných hmot, které bude možno bezprostředně použít pro potřeby NATO v případě řešení jakýchkoliv krizových stavů.
„Ke skokovému nárůstu pracovních příležitostí tu nedojde,“ řekl Deníku již dříve personální ředitel Čepra Tomáš Zikmund.