LITOMĚŘICKO - Kalamitní těžba po lednovém orkánu Kyrill je u konce. Pracovníci specializovaných firem za necelých šest měsíců odtěžili z lesů na Litoměřicku více než dvacet pět tisíc kubíků popadaného dřeva.

„Ke konci měsíce června bylo vytěženo celkem 25 149 kubíků dřeva, přičemž po lednovém orkánu v našich lesích spadlo přes dvacet dva tisíce kubíků. Dalších necelých šest tisíc pak popadalo v důsledku dalšího silného větru, který zasáhl okres jedenáctého května,“ informoval Luděk Šír, lesní správce společnosti Lesy České republiky na Litoměřicku s tím, že zbývajících dva tisíce osm set kubíků dřeva, které popadalo v květnu bude odtěženo do konce července.

Největší nebezpečí představovaly ležící kmeny v lesích z důvodu přemnožení kůrovce, pro toho jsou totiž polámané stromy lákavé. Navrtává se pod jejich kůru a poškozuje lýková pletiva. Těmi se živí larvy kůrovce. Ve finále strom usychá a odumírá. V minulých letech byl v některých částech republiky zaznamenán tak silný výskyt tohoto hmyzu, že se přehoupl do rozměru kalamity. Právě té se obávali lesníci na Litoměřicku v letošním roce.

„V tuto chvíli to s bojem proti kůrovci vypadá dobře. Realizovali jsme množství kontrolních a ochranných opatření. Například feromonové lapače, nebo stromy – lapáky. Lapačů máme rozmístěno sedm set a lapačů sedm set padesát,“ uvedl Šír.
Stromy lapáky slouží lesníkům jako návnada pro kůrovce. Jejich kůra je úmyslně poškozena, aby vábila tento hmyz. Po jejím náletu na lapák jej lesníci chemicky ošetří a nebo odvezou z lesa a zpracují. „Výhodnější je pro nás umístění lapačů, které vypouštěnými feromony lákají dospělé kůrovce a ihned likvidují. V lapácích musíme pozorně sledovat jednotlivá stadia vývoje hmyzu, abychom chemické ošetření, popřípadě odvoz, provedli v ten správný čas,“ popsal Šír.

Podle posledních informací se tedy Litoměřicko v letošním roce vyhne kůrovcové kalamitě. „Letošní počasí je opravdu hodně příznivé pro větší rozšíření kůrovce. Zatím máme ale situaci pod kontrolou. Žádné větší ohnisko napadení jsme nezaznamenali,“ potvrdil Deníku Jiří Fritz, revírník Lesů České republiky.