LITOMĚŘICE - Hospici sv. Štěpána v Litoměřicích hrozí, že přijde o letošní státní dotaci. Sociální služby, které poskytuje, se z nového Zákona o sociálních službách, platného od začátku tohoto roku, vytratily. Pokud nedojde k legislativní změně, bude muset hospic vrátit Ministerstvu práce a sociálních věcí 3,5 milionu korun.

Litoměřický Hospic sv. Štěpána je jedním ze dvou hospiců v Ústeckém kraji. Poskytuje zdravotně–sociální služby nevyléčitelně nemocným lidem převážně s nádorovým onemocněním již od roku 2001. Za tu dobu posloužili jeho pracovníci 1 384 pacientům.
Náklady na provoz zařízení se pohybují kolem 20 milionů korun ročně.

„Jsme sice zdravotnické zařízení, ale děláme spoustu služeb sociálního charakteru, na něž jsme dříve dostávali dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí a Ústeckého kraje. V letošním roce jsme sice dotaci získali, ale tím, že není ošetřena zákonem, nevíme, jak ji budeme vykazovat,“ upozorňuje na problém ředitel hospice Pavel Česal.
„Jestli nebude zákon novelizován, není vyloučeno, že ji budeme vracet,“ dodává.

Chybou zákona je, že je hospic státem financován za služby, na něž není registrován.
Hospic financují ze 42 procent zdravotní pojišťovny, což letos představuje částku zhruba 11 milionů 200 tisíc korun.
Osmi procenty se podílejí pacienti. Přestože jsou denní náklady na jednoho pacienta vyčísleny na 2 500 korun, poplatek je vypočítáván z jejich příjmů. Za jeden den tak zaplatí od 90 do 280 korun.

Další částkou je zmiňovaná dotace 3,5 milionu korun Ministerstva práce a sociálních věcí a krajská dotace. „Ústecký kraj nám letos přispěl pouze 300 tisíci korunami, ze Středočeského kraje přišlo sto tisíc korun,“ uvedl jejich výši ředitel Česal. „Ostatní finance, tedy asi čtvrtina našeho ročního rozpočtu, přicházejí z darů, grantů, či příspěvků. Jejich získávání je ale velmi svízelné,“ konstatuje Pavel Česal. „Z rozpočtu nám v posledních letech přispívá Město Litoměřice. Dary získáváme především od fyzických osob, firmy z Litoměřicka nám finanční dary téměř neposkytují,“ dodal.

Ve dvou odděleních litoměřického Hospice sv. Štěpána je v současné době dvaadvacet nevyléčitelně nemocných pacientů. Zájem dalších nestačí toto zařízení uspokojovat.
Pomoc ve svízelné situaci, do níž ho nový zákon dostal, přislíbil i senátor za Litoměřicko a Slánsko Alexandr Vondra. „V zákoně je chyba, kterou je potřeba napravit,“ řekl Vondra po osobní návštěvě litoměřického hospice s tím, že na ni chce upozornit v Senátu.
V těchto dnech poskytla litoměřickému hospici dotaci i Nadace Charty 77 – Konto bariéry na nákup pomůcek pro lidi, kteří se doma starají o těžce nemocné.