LITOMĚŘICE - Poslední místa odpočinku se pozůstalým v Litoměřicích prodražují. Od roku 2001 se doba nájemní smlouvy zkrátila z deseti na pět let, podle plochy hrobového místa lidé na poplatcích zaplatí až třikrát více.

Důvodem jsou zvyšující se náklady energií, svůj díl mají i dluhy za hrobová místa neplatičů nájemného. Přestože k poslední úpravě cen došlo před zhruba šesti lety, pro mnohé z obyvatel Litoměřic je současná výše poplatku překvapením.

„Letos mi po deseti letech končí smlouva. Dříve jsem tu zaplatila 400 korun za místo a sto korun za vodu, dnes mám na pět let zaplatit přes šest set. Když to propočítám, podražili o více než sto procent,“ posteskla si Běla Boháčová z Litoměřic.
Poplatky za hrobová místa se propočítávají z jejich plochy. Za urnový pomník lidé dříve zaplatili 500 korun, za kopaný hrob 800 a za hrobku 1 300 korun. Rozhodnutím radních se od roku 2001 poplatky za pětiletý pronájem místa zvýšily na 629,50 korun za urnový pomník, 1258,50 korun za kopaný hrob a 2 517 korun za hrobku.

„Cena za pronájem hrobového místa je stanovena na tři koruny za každý započatý metr čtvereční a rok,“ upřesnil správce litoměřického hřbitova Pavel Lolo. „Zbylá částka pokrývá služby s nájmem spojené, tedy veškerou údržbu na provoz hřbitova – vodu, používání konví, hrabání listí, odlízení sněhu a zimní posypy, vyvážení kontejnerů, prostě všechno ostatní,“ říká Pavel Lolo.

„Je tu čisto, podle mě vše v pořádku. Řekla bych, že se tu o to dobře starají,“ pochválila poskytované služby Anna Mimrová z Litoměřic.
„Chodím sem poměrně často. Je to tu upravené a je tu čisto. Štve mě ale, že se tu z hrobů kradou, či rozbíjejí věci,“ řekla Martina Hrstková z Litoměřic.

Na městském hřbitově v Litoměřicích je v současné době kromě hrobů válečných a hrobů významných osobností 5 521 hrobů. S jejich majiteli má správa hřbitova sepsáno 3 068 smluv. Tento počet je pohyblivý. Během prvního pololetí letošního roku nereagovali někteří z majitelů na výzvu a nájemní smlouvu o nájmu hrobového místa neobnovili. „Nenahlásí například změnu bydliště a pak je těžké je někde dohledat. Stanou se dlužníky, navíc místo blokují,“ dodala zdejší účetní Eva Štorkánová.