LITOMĚŘICKO - Kvůli výskytu ptačí chřipky na Orlickoústecku jsou v pohotovosti i myslivci na Litoměřicku. Jejich úkolem je v současné době pravidelně monitorovat své honitby a především pak odchovny bažantů a kachen.

„Sledujeme situaci. V pátek jsme dostali informaci od krajské veterinární správy, abychom byli v pohotovosti a prováděli monitoring. Neočekávám, že by se na Litoměřicku mohl vyskytnout nějaký problém. Současné kontroly mají spíše preventivní důvody,“ informoval Adolf Rolínek, jednatel Českomoravské myslivecké jednoty Litoměřice.

Myslivci jsou díky každodennímu pohybu v přírodě základním prvkem monitoringu zdravotního stavu zvěře na celém území státu. „Díky znalostem etologie, biologie a chování zvěře mohou myslivci velmi dobře posoudit zdravotní stav volně žijících zvířat a vyhodnotit případné odchylky od jejich standardního chování,“ vysvětlil Jiří Šilha z Českomoravské myslivecké jednoty.

K minimalizaci případného napadení vnímavých druhů ptáků na Litoměřicku by mělo přispět také to, že většina mladých bažantů a kachen byla již z odchoven vypuštěna do volné přírody. „Tím se riziko napadení a rozšíření ptačí chřipky značně zmenšilo. I přesto jim věnujeme velkou pozornost. Při jakémkoliv podezřelém úhynu ihned informujeme krajskou veterinární správu,“ doplnil Adolf Rolínek. Podle něj zatím nebyl na území Litoměřicka zaznamenán podezřelý úhyn. „Mám informace, že do pátečního večera myslivci nic podezřelého nenalezli,“ řekl Rolínek.

V rámci prevence pro všechny osoby, které mohou přijít do styku s případně infikovanými ptáky, a tedy především pro myslivce v honitbách s vodní pernatou zvěří vyplývá povinnost dodržovat základní hygienické předpisy při manipulaci se všemi náhle uhynulými, či z onemocnění podezřelými ptáky. „Znamená to, že při manipulaci s nimi je nutné používat ochranné rukavice. Sebrané ptáky by pak lidé měli uzavřít do neporušených plastových obalů a bezprostředně informovat veterináře krajské veterinární správy,“ uzavřel Šilha.