ROUDNICE NAD LABEM - Partnerství se zahraničními obcemi Roudnici nad Labem pomáhá. Hlavním důvodem k navazování této formy spolupráce je možnost výměnných pobytů mládeže, spolupráce živnostníků, a v neposlední řadě je to konzultace čelních představitelů měst při řešení nejrůznějších problémů a krizových situací. Například polská Rudzienice pomohla Roudnici nad Labem při záplavách v roce 2002 jedním tisícem zlotých.

Zástupci této obce navštívili ve středu a ve čtvrtek Roudnici při své Tour de Raudnicz. „Moc se nám tu líbí, chtěli bychom partnerství všech Roudnicí s tím, že Roudnice nad Labem, jakožto největší ze všech Roudnicí, by celý projekt zaštítila,“ uvedl při návštěvě Henryk Plis ze sedm set kilometrů vzdálené Rudzienice s tím, že by se v rámci partnerství jednalo především o výuku jazyků a kulturní projekty.

Roudnice má několik partnerských obcí již nyní. Před několika dny se zástupci vedení města v čele se starostou Zdeňkem Kubínkem vrátili z francouzského Ruelle sur Touvre, kde se starosta v roce 2005 zúčastnil slavnostního kolokvia k výročí šedesáti let od ukončení druhé světové války a uctil tak památku Československých legionářů.

„V návaznosti na Ruelle jsou partnerskými městy i španělská Albaida, irská Banbridge a rakouský Amstetten, jehož gymnázium má být v nejbližší době partnerským gymnáziem s naším roudnickým. Dále se jedná o partnersví s městem Dubno na Ukrajině,“ uvedl Vlastimil Sýkora, mediální zástupce roudnického městského úřadu.

V nejbližších dnech se chystají čelní představitelé Roudnice nad Labem do svého dalšího partnerského města, tentokrát do německého Rosslau.
„Do Rosslau nás pozval tamní starosta. Důvodem je to, že se město spojí s dalším a vznikne tak jedno o celkovém počtu obyvatel téměř devadesát tisíc. Do Rosslau a Ruelle sur Touvre jezdí také studenti našeho gymnázia nebo členové Dechového orchestru mladých z roudnické ZUŠky na výměnné studentské pobyty,“ doplnil starosta Roudnice nad Labem Zdeněk Kubínek.

Při dvoudenní polské návštěvě se zástupci Rudzienice zúčastnili zasedání městské rady Roudnice nad Labem, kde si oficiálně předali upomínkové předměty a po prohlídce města vyrazili do dalších dvou Roudnicí.