Jakým způsobem se Komunitní nadace Euroregionu Labe snaží pomáhat rozvíjet v našem regionu dárcovství? Komu se vlastně snažíte pomáhat, neziskovým organizacím nebo firmám?

Loni jsme začali pracovat na projektu „Transparentnost dárcovství soukromých firem“, kdy jsme se snažili přesvědčit společnosti z okresů Ústí nad Labem, Litoměřice, Děčín a Teplice o tom, že dárcovské aktivity mají svůj význam a že je potřeba tuto činnost dělat profesionálně. Na jedné straně stojí neziskové organizace, které firmy neustále žádají o finanční prostředky. Na straně druhé firmy, které mnohdy nevědí, jakým způsobem mají žádosti vyhodnocovat. Často potom zbytečně dochází k napjaté atmosféře. Neziskové organizace si stěžují, že na své žádosti nedostávají ani odpovědi. Ať už jakékoliv. A firmy si zase stěžují , že dostávají velké množství e–mailů a proseb o podporu, ale že nemají čas, aby se jim věnovaly. My, jako nadace s dlouholetou zkušeností v budování dárcovských programů, jsme přišly s myšlenkou otevření tohoto problému. Snažíme se napomoci s vymyšlením systému, který uspokojí jak neziskové organizace jako příjemce darů, tak i firmy jako dárce. V mnoha případech se potom naše nadace stává jakýmsi mostem, jak komunikačním, tak i administrativním. Mostem, jenž pomáhá firmám, které mají své těžiště práce někde úplně jinde, než aby analyzovaly neziskový sektor a jeho žádosti, s tím, aby se nějakým způsobem dobročinnosti věnovaly. Tak, aby dobročinnost měla svůj řád, vše bylo jasné a transparentní, a aby v dárcovství byla nastavena jasná kritéria. Jedna firma nám řekla, že dárcovství je pro ně někde na sto padesátém místě hodnot. Snažíme se tedy posunout dárcovství do první desítky zájmů společnosti. Protože je to nástroj, kterým lze dlouhodobě budovat vztahy v místě, kde společnost působí.