Přestože bylo zahájení stavby již několikrát avizováno, fakticky k němu dosud nedošlo. Litoměřický stavební úřad totiž dosud nemohl Ústeckému kraji, který je investorem akce, vydat stavební povolení.

„Pracovníci krajského úřadu v rámci hloubkové identifikace objevili pozemek, který nepatří církvi, s níž dosud probíhala jednání o převodu majetku, nýbrž státu,“ poukázal na příčinu časové prodlevy místostarosta Litoměřic Ivan Palán.

Včera (středa) mělo proběhnout jednání na Pozemkovém fondu ČR o převodu tohoto pozemku na Ústecký kraj. Svým významem jde totiž o zásadní pozemek, jehož se přímo dotýká přeložka horkovodu.

„Pokud zástupci litoměřického pracoviště fondu vydají ke stavbě souhlasné stanovisko, může stavební úřad vydat stavební povolení již 2. července,“ dodal místostarosta Palán.

Časová prodleva v zahájení stavby samotnou akci neohrozí. Ústecký kraj i Město Litoměřice mají na její realizaci finanční prostředky vyčleněny ve svých rozpočtech.