LITOMĚŘICE - Litoměřický Hospic sv. Štěpána by se mohl dostat do finančních potíží. Autoři novely Zákona o sociálních službách totiž na tato zdravotnická zařízení poskytující sociální péči nevyléčitelně nemocným lidem jaksi pozapomněli.

Ohrožen je tak příjem dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí, která v případě litoměřického hospice činí pro letošní rok 3,5 milionu korun.
„Vážně by to ohrozilo naši existenci, protože jde o významnou částku ve zhruba devatenáctimilionovém rozpočtu,“ poukázal na závažnost situace ředitel hospice Pavel Česal.

Financování tohoto zařízení, které dává smrtelně nemocným lidem šanci na důstojný odchod ze života, je vícezdrojové. Například 42 procent představují platby zdravotních pojišťoven, 29 procent dotace Ústeckého kraje. Pouze 8 procent dosahují platby pacientů.

Pomoc při nápravě nepříznivého stavu přislíbil místopředseda vlády a senátor za Litoměřicko a Slánsko Alexandr Vondra, který si hospic prohlédl v rámci svého senátního dne. „V zákoně je chyba, kterou je třeba napravit,“ přiznal Alexandr Vondra poté, co se seznámil s problémem.

Hodlá na něj proto upozornit v Senátu, který se novelou má zabývat v dohledné době. Senát ji totiž může vrátit i s hospici požadovaným pozměňovacím návrhem zpět k projednání do poslanecké sněmovny.

 

 

Jak je hospic financován?

- platby pojišťoven: 42 procent
- dotace kraje: 29 procent
- platby pacientů: 8 procent
Ohrožen je přitom příjem dotace z MPSV. V případě Hospice sv. Štěpána v Litoměřicích jde o částku 3,5 milionu korun.