LITOMĚŘICE / MALÉ ŽERNOSEKY - Nová kompostárna, kterou město Litoměřice delší dobu slibovalo, je zprovozněna ve spolupráci s obcí Malé Žernoseky v jejím katastru. Zde se k ní využily nepoužívané silážní jámy, které jsou uprostřed polí a nejsou poblíž vesnice.

„Zápachu se naši obyvatelé nemusí obávat. Budeme zde zpracovávat pouze „zelený materiál“ a k nejbližší zástavbě to kompostárna má přibližně 800 metrů. Hranice obce je ještě dál,“ uvedl starosta Malých Žernosek Petr Liška.

Zkušební zakládka kompostu byla provedena v minulých dnech a nyní probíhá zkouška technologie. Provozovatelem kompostárny je společnost Eko Porta Bohemica s.r.o. Materiálem pro kompost bude biologický odpad – tráva,listí, sláma, který nyní vozí litoměřické technické služby bez dalšího zpracování na skládku.

„V kompostárně budeme zpracovávat samozřejmě i biologický odpad z naší obce. Počítáme, že tuto službu nabídneme i okolním obcím a městu Lovosice,“ dodal Liška.

Legislativa v oblasti zpracování odpadů bude do budoucna čím přísnější, biologicky rozložitelné odpady se budou muset povinně zpracovávat. Město Litoměřice tímto krokem ušetří za poplatky, které nyní musí platit za ukládání skládce. Poplatky za odvoz biologického odpadu k dalšímu zpracování do kompostárny, budou výrazně nižší. Další výhodou pro město Litoměřice bude, že ušetří částku za kompost, kterou k rekultivacím veřejné zeleně potřebuje a nyní draze nakupuje. Vlastní kompost bude také levnější.

„Časem chceme pro zahrádkáře a baráčníky zavést rozmístění velkých pytlů, do kterých budou moci svůj zelený biologický odpad vkládat a my jej budeme zpracovávat,“ uvedl Pavel Gryndler z litoměřické radnice. „Do budoucna stále počítáme s vytvořením vlastní kompostárny, která bude určena i pro litoměřickou veřejnost,“ dodal Gryndler.