LOVOSICE - Zápach a hluk průmyslových provozů obtěžují občany Lovosic nejčastěji. Stále nevyřešené jsou jejich stížnosti na dlouhodobý hluk provozu továrny japonské společnosti Aoyama Automotive Fasteners Czech, s. r. o. Hygienici přitom potvrdili, že naměřená hladina hluku v bytech přesáhla povolené limity.

„Poprvé jsem si na stálý monotónní zvuk, který tu v noci z továrny slyšíme, stěžovala na městském úřadě vloni v únoru,“ říká Helena Voženílková z Lovosic – Holoubkova, s níž stížnost, jak uvedla, podepsalo dalších sedm lidí.

Hygienici proto vloni v září provedli v nočních hodinách v bytě Heleny Voženílkové a její sousedky Heleny Fockeové měření hluku. Povolený limit 40 decibelů byl překročen. Výsledkem bylo naměřených 44,8 a 45,7 decibelů.

„Měření jednoznačně prokázala překračování hygienických limitů hluku. Situaci teď průběžně sledujeme,“ sdělila litoměřická hygienička Hana Kovaříková.

Na základě výsledků měření hluku v nočních hodinách společnost Aoyama obestavěla zařízení scrubber, tedy pračku vzduchu, která slouží k zachytávání škodlivin z pozinkovacího procesu, betonovou protihlukovou stěnou.

Problém tím ale zdaleka vyřešen není. „Nepřetržitý hluk vydávají klimatizační odtahové jednotky umístěné na střeše areálu,“ říká Dana Tschakertová, vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu v Lovosicích.

„Kvůli hluku jsem si nechala vyměnit okna za plastová. Stálo mě to 21 tisíc korun,“ říká Helena Voženílková. „Jsou ale vedra, při otevřených oknech je hučení slyšet v noci pořád,“ posteskla si žena.

Klimatizační jednotky továrny jsou předmětem další ze stížností. „Výpary, které odtud unikají, připomínají galvanický zápach,“ přirovnává Dana Tschakertová.

Podle pracovníků lovosického odboru životního prostředí unikají tyto pachové látky otevřenými vraty po obvodu haly závodu. Zaměstnanci si tak vypomáhají k lepší dýchtelnosti v provozech mimo zimní měsíce.

„Klimatizace provozů by ale měla fungovat tak, aby k takovému způsobu větrání nedocházelo, natož pak s únikem chemických pachů,“ říká Dana Tschakertová.

„Když se zde spouštěl provoz, bylo vše v pořádku,“ potvrdila Hana Kovaříková.

Aoyama zahájila v Lovosicích provoz v roce 2003. Přestože při kolaudačních jednáních nebyla prokázána ze strany dotčených orgánů nefunkčnost klimatizačních jednotek, k těmto stavům podle lovosického odboru životního prostředí dochází.

„Zbývá jen otázka technologické kázně,“ konstatuje Dana Tschakertová, podle níž probíhají jednání o stávající hlukové zátěži a emisi pachů s více firmami v Lovosicích stále.

Na písemné otázky zaslané vedení společnosti Aoyama Automotive Fasteners Czech, s. r. o. Lovosice neměla redakce litoměřického Deníku do uzávěrky tohoto vydání odpovědi k dispozici.