LITOMĚŘICE - Počet úředníků městského úřadu a partnerů projektu Litoměřice–Zdravé město výrazně převýšil počet Litoměřičanů, kteří se přišli zapojit do diskuze kolem Akčního plánu města. Akční plán rozvoje města na letošní rok a rok 2008 byl projednáván ve čtvrtek za mizivé účasti veřejnosti v prostorách centrální školní jídelny.

V úvodu akce vystoupil Petr Švec, ředitel Národní sítě zdravých měst (NSZM), který ve svém vystoupení vyzdvihl to, že Zdravá města jsou důležitým partnerem ve vztahu k přípravě na čerpáníze zdrojů EU.

„Jedním z cílů NSZM je připravit zástupce měst na období 2007–2013, které může do ČR přinést až tři čtvrtě bilionu korun z EU,“ sdělil Švec.

„Je proto nutné dobře se na toto období dopředu připravit. A mít pro něj dostatek nachystaných projektů,“ dodal Švec.

„Akci hodnotím velmi pozitivně. Myslím, že veřejným projednáním dáváme najevo, že lidé mají možnost přijít a zapojit se. V pracovních skupinách měli možnost vznést své přípomínky a náměty. Právě zapojení veřejnosti je jedním ze stěžejních bodů při práci na Akčním plánu města, který pořádáme ve spolupráci s NSZM,“ uvedl litoměřický zastupitel Petr Herman.

„Myslím, že je dobře, že se město snaží do řešení problémů zapojit veřejnost. V rámci ekologické pracovní skupiny se mi podařilo vznést pár drobných připomínek, které věřím, že nikam nezapadnou a odpovědní pracovníci z městkého úřadu se jimi budou zaobírat,“ řekla Zora Pištěcká z Litoměřic.

Profesinální vedení projednávání Akčního plánu města si pochvaloval i Ivan Daneš, který při debatách hájil zájmy Okrašlovacího spolku Terezínska. „Akci hodnotím pozitivně. Musím uznat, že byla profesionálně připravena. Bylo vidět, že občané města jsou stále ještě zaskočení tím, když mají možnost aktivně se podílet na řešení problémů. Často nedokážou rychle a správně reagovat,“ uvedl Daneš.

 

Komunitní plán zdraví a kvality života

A. Veřejná správa a strategický rozvoj
B. Životní prostředí
C. Sociální oblast
D. Pedagogicko–výchovná oblast
E. Zdravý životní styl/Zdravotní služby
F. Kultura/Sport/Volný čas
G. Podnikání/cestovní ruch/Bydlení/Územní rozvoj

H. Doprava