LOVOSICE - V představenstvu a dozorčí radě Dopravně zbožového centra Lovosice, a. s. byly odhaleny takzvané mrtvé duše. S touto informací přišel na poslední zasedání zastupitelstva jeden z jeho členů, Jiří Hauf, nový předseda představenstva DZCL, a. s. Jak uvedl, ze sedmičlenného představenstva měli mandát jen dva lidé, ze šestičlenné dozorčí rady také jen dva.

Podle stanov společnosti má k volbě členů docházet jednou za pět let. Na administrativní pochybení se přišlo až s volbou nových členů – výpisem z trestního rejstříku.

„Ze sedmi členů představenstva jsme chtěli tři členy obměnit a zjistili jsme, že je sice obměnit můžeme, ale ti zbývající už dávno nemají mandát,“ říká Jiří Hauf. Zdeněk Vybíral, Petr Pollak a Jan Hrkal měli být nahrazeni Janem Lisou, Janem Jandou a Karlem Krejzou. „Od 29. ledna 2007 běžel legislativní proces zápisu na obchodním rejstříku a při té příležitosti se zjistilo, že například Zdeněk Vybíral, předseda představenstva, neměl být od roku 2004 legálním členem představenstva,“ tvrdí Jiří Hauf. „V představenstvu DZCL byli platní jen dva členové – Vlastimil Damašek a já,“ dodává.

Lisa, Janda a Krejza byli zapsáni, na posledním zastupitelstvu proběhla volba a na valné hromadě, která se konala před třemi dny, bylo představenstvo doplněno o zbývající dva členy – Martina Buriana a Pavla Gryndlera, kteří byli v představenstvu také takzvaně mrtvými dušemi. „Až budou zapsáni v obchodním rejstříku, bude zase vše podle stanov,“ říká Hauf. „Jedná se pouze o administrativní pochybení, faux paux. DZCL, a. s. provádí servisní činnost, fakturaci, a to vůči městu,“ uvedl Ivo Malík, manažer DZCL, a. s. „Na uzavírání smluv to nemá žádný vliv. Ty podepisovalo město,“ dodal.