LOVOSICE - Občany Lovosic již několik měsíců obtěžuje zápach podobný dehtu. Stěžují si, že kvůli němu nemohou ani větrat. Zhruba před měsícem lovosický odbor životního prostředí zjistil, že zápach uniká z provozu továrny japonské společnosti TRIS Czech s. r. o. , která zde od roku 2003 vyrábí součásti pro automobilový průmysl.

„Je to nepříjemné. V poslední době je to cítit častěji. Naposledy předevčírem,“ říká Vladislava Dostálová z Lovosic.

„Identifikovat tento štiplavý a dusivý zápach se nám podařilo až po několikaměsíčním zjišťování. 17. května jsme zjistili, že uniká z provozů japonské společnosti TRIS Czech s. r. o. Lovosice,“ říká Dana Tschakertová, vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu v Lovosicích. „Jedná se o zplodiny vznikající například při vypalování uhlíků do benzinových čerpadel. Protože obsahují jedovaté organické látky, představují pro zdraví lidí bezprostřední riziko,“ uvádí Dana Tschakertová.

Technologie výroby uhlíkových kartáčků a jejich následné vypalování v tunelové peci je ze zákona o ochraně ovzduší zařazeno jako velký zdroj znečišťování ovzduší.

Situaci v Lovosicích už začala prošetřovat Česká inspekce životního prostředí v Ústí nad Labem. Na základě kontrol, které zde v květnu a červnu provedli hygienici a pracovníci lovosického odboru životního prostředí spolu vedoucím odboru rozvoje a správy města a dále místostarostou Janem Jakubem, a jednání, kterým byl přítomen i prezident společnosti Hiroshi Sugano, byla dohodnuta úprava vypalovací pece tak, aby byl problém unikajícího kouře a s tím spojený zápach odstraněn.

K úpravám pece by mělo podle vedení společnosti TRIS Czech s. r. o. dojít na konci července. „Odbor životního prostředí trvá na důsledném opatření v dané technologii, neboť za stávajících technických podmínek nelze danou technologii provozovat,“ důrazně upozorňuje Dana Tschakertová.

Deník bude celou situaci i nadále sledovat.